Czapski bez absolutorium

Mimo kilku przychylnych głosów opozycji i pozytywnej opinii wykonanie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową radni nie udzielili prezydentowi Andrzejowi Czapskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu: jedynie 9 było „za”, aż 14 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu przez poprzedniego włodarza radni wysłuchali przemówienia obecnego prezydenta Dariusza Stefaniuka, który nie tylko odniósł się do poprzedniego roku, ale przedstawił także ocenę stanu istotnych kwestii miejskich, jaki zastał po objęciu stanowiska. – Jednym z podstawowych obowiązków Prezydenta Miasta jest dbanie o powierzony mu przez mieszkańców majątek komunalny. Z przykrością stwierdzam, że nadzór na spółkami był iluzoryczny – stwierdził Stefaniuk.

Zapewnił również, iż urząd miasta wdrożył już program naprawczy. Stefaniuk wprowadził szereg zmian w strukturze organizacyjnej magistratu, utworzył referat nadzoru właścicielskiego, aby skutecznie zarządzać miejskim mieniem oraz przeprowadził audyt personalny pracowników.

Stajnia Augiasza w ZGL

– Wielokrotnie słyszeliśmy, że spółki miejskie są wzorowo zarządzane, co według mojego poprzednika miało uzasadniać wysokość pensji prezesów, sięgających nawet 14,5 tysiąca złotych oraz nagród w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ta sytuacja nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie zmiana rad nadzorczych i – w niektórych przypadkach – zarządów. Przykładem jest Zakład Gospodarki Lokalowej, który dziś stoi na skraju bankructwa – powiedział prezydent Stefaniuk.

Wysokie pensje zarządu tego miejskiego przedsiębiorstwa i gigantyczne nagrody to tylko wierzchołek góry lodowej. Robert Zaremba, obecny prezes ZGL, złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o braki w miejskiej sieci światłowodu od ul. Łomaskiej do Podłącznej. – Zniknięcie światłowodu wykryli pracownicy, którzy zamierzali podłączyć poszczególne mieszkania do sieci.

Niestety, okazało się że rura jest pusta. Ponad kilometr światłowodu zniknął bądź nigdy nie został położony – stwierdził Zaremba dodając, że dokumentacja techniczna jaką posiada ZGL potwierdza, iż światłowód na tym odcinku został położony i odebrany, a faktury – opłacone. W dokumentacji światłowód jest, w rzeczywistości go nie ma. Co się stało? Tę zagadkę będzie musiała rozwiązać policja.

Na fatalną kondycję ZGL rzutuje jednak przede wszystkim błędna polityka inwestycyjna. Zarząd spółki zaciągnął bowiem 17 mln kredytu na budowę kilku kamienic z nowymi lokalami w sytuacji, gdy w mieście są dziesiątki prywatnych lokali czekających na wynajem, a zaległości czynszowe sięgały 2 mln zł.

ZKM do likwidacji

– Po wnikliwej analizie ekonomicznej i konsultacjach ze związkami zawodowymi nasuwa się jeden wniosek. Miasta nie stać, by wydawało miliony złotych na utrzymywanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – stwierdził Lucjan Nowakowski, kierownik referatu nadzoru właścicielskiego ZKM powstał w 2007 roku jako jednostka budżetowa miasta, zajmująca się organizacją transportu publicznego. Zatrudniał 17 pracowników.

Przez siedem lat koszty funkcjonowania tej „czapy” wyniosły ponad 6 mln zł. W 2014 roku ZKM wygenerował stratę w wysokości 1,2 ml zł, podczas gdy Miejski Zakład Komunikacyjny zakończył ubiegły rok ze stratą 1,6 mln. Decydujący wpływ na podjęcie przez radnych uchwały o likwidacji ZKM, było wystąpienie Sławomira Sawczuka przewodniczącego związków zawodowych MZK. Decyzję radnych obecni na sali obrad związkowcy i kierowcy MZK przyjęli z entuzjazmem.

Wyremontuj kamienicę

Urząd Miasta, aby poprawić estetykę centrum miasta, zaproponował zwolnienie z podatku od nieruchomości dla tych właścicieli, którzy wyremontują swoją kamienicę. Chodzi o budynki prywatne zlokalizowane przy Placu Wolności i sąsiednich ulicach, których elewacje znajdują się złej kondycji i szpecą. Zachętą do remontu ma być zwolnienie z podatku od nieruchomości. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Zwolnienie przysługiwać będzie podatnikowi nie dłużej niż 10 lat i w kwocie do 5 tys. złotych, w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów remontu elewacji łącznie z dachem lub remontu samej elewacji. Właściciel, który zechce skorzystać z tej propozycji, będzie musiał swoją inwestycję zgłosić w Urzędzie Miasta.