Ogień, śpiew, natura

6 lipca świat chrześcijaństwa wschodniego, posługującego się kalendarzem juliańskim, obchodzi wigilię święta Jana Chrzciciela, które przypada w okolicach letniego przesilenia Słońca, czyli najkrótszej nocy w roku. Jeszcze w czasach prasłowiańskich organizowano wtedy specjalne obrzędy poświęcone bóstwom życia i płodności – nazywano je właśnie Nocą Kupały (kupalną, kupalnocką, kupałą).

Latem 2015 roku było palenie ognisk i świec, puszczanie wianków z nurtem rzeki oraz śpiewy, które wzbudziły ponoć alarm po drugiej stronie Bugu… Pomysłodawcą imprezy był Andriej Maruszeczko, jeden z uczestników Land Art.

Inauguracyjna konferencja Land Art Festiwal odbyła się w Muzeum Południowego Podlasia z udziałem organizatorów przedsięwzięcia z Fundacji Latająca Ryba: Jarosława Koziary i Barbary Lurzawskiej oraz prezydenta miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka. Artysta i organizator Jarosław Koziara zaprezentował temat, z którym zmierzą się artyści. 

Bug jako symbol

– Rzeka jako miejsce geografi czne, przyrodnicze, ale też jako wieloznaczny symbol. Rzeka Bug, która dzieli i łączy, buduje i niszczy. Projekty oraz instalacje które powstaną muszą odnieść się do głównego hasła festiwalu, podkreślać naturę i specyfi kę tego terenu – mówi i idei festiwalu Jarosław Koziara. Co ważne, organizatorzy zapewniają, że twórczość artystów będzie współbrzmieć z przyrodą, nie będzie jej szpecić, ani też zakłócać.

Swoje zadowolenie z faktu iż festiwal odbywa się na Południowym Podlasiu wyraził prezydent Dariusz Stefaniuk. – Nasze miasto i region to miejsce przyjazne ludziom, sztuce i kulturze. Jesteśmy największym miastem w okolicy, więc jest naturalne, że podjęliśmy współpracę przy organizacji festiwalu, który z pewnością odwiedzi duża liczba mieszkańców Białej Podlaskiej – podkreślił prezydent. W tegorocznej edycji udział biorą artyści z całego świata, jak chociażby Bongi Park – koreański rzeźbiarz, tworzący dzieła tradycyjne i instalacje plenerowe, Elaine Clocherty – australijska rzeźbiarka, czerpiąca inspiracje z obiektów natury, Duilio Forte – włoski architekt i artysta, czy Rumen Dimitrov z Bułgarii.

Organizatorzy zapewniają, że instalacje i rzeźby pozostaną w naturalnym krajobrazie, podobnie jak prace ubiegłorocznej edycji festiwalu nadal znajdują się w miejscu ich powstania czyli w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Wolność tworzenia

Artysta, aby zarobić na chleb musi tworzyć dzieła, które zaspokajają gusta i oczekiwania odbiorcy. Jest ciągle ograniczany przestrzenią, wymogami galerii, warunkami ekonomicznymi. Pomysł zorganizowania festiwalu sztuki w naturalnym środowisku, czystej sztuki bez ciśnienia komercji twórcy przyjmują z entuzjazmem. – Artyści znani w całej Europie na propozycję udziału w naszym festiwalu reagowali słowami: „to jak gwiazdka z nieba” – cieszy się Barbara Lurzawska z Fundacji Latająca Ryba.

———–

Wernisaż w nadbużańskim plenerze

11 lipca, gdy wszystkie prace będą ukończone, artyści zaprezentują swój dorobek. O godz. 15 rozpocznie się wernisażowy spacer w kierunku Gnojna, po drodze podziwiać będziemy instalacje, umieszczone przez artystów. Wieczorem o godz. 21 na łąkach za Dworkiem Łukowiska (Bubel Łukowiska 29) koncert zespołu Księżyc; grupy inspirującej się muzyką słowiańską. Urząd Miasta organizuje autokarowy wyjazd z Białej Podlaskiej do Bubla Starego o godz. 14 z parkingu przy cmentarzu parafi alnym (ul. Janowska). Rezerwacja miejsc – impresariat BCK. Organizatorami Land Art Festiwalu są Fundacja Latająca Ryba i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.