Parczew – miasto przyjazne mieszkańcom

Rok 2015 w Parczewie to rok zmian i szeregu inwestycji, które mają służyć mieszkańcom miasta. Już pod koniec ubiegłego roku miasto odniosło ogromny sukces. W rankingu „Sukces mijającej kadencji (2010-2014)”, opublikowanym przez dwutygodnik Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Parczew uplasował się wśród miast powiatowych w Polsce na wysokiej szóstej pozycji, mierzonej wskaźnikiem infrastruktury, i na pierwszej pozycji w województwie lubelskim.

Od czasu prowadzenia rankingu Parczew nigdy nie był tak wysoko. W latach 2006 – 2010 znajdował się na 61. miejscu, natomiast w latach 2002 – 2006 dopiero na 173. Miasto zaczęło piąć się w górę, gdy funkcję burmistrza objął Paweł Kędracki.

Inwestycje z dofinansowaniem

Na początku roku rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach. W ramach inwestycji powstaje sieć o łącznej długości ponad 10 km z pięcioma przepompowniami ścieków. Po zakończeniu prac do gminnej sieci kanalizacyjnej będzie mieć dostęp ponad 99 procent gospodarstw miasta i najbliższych okolic. Obecny rok spośród wszystkich lat sprawowania funkcji burmistrza przez Pawła Kędrackiego jest najbardziej obfitującym w inwestycje. Warto podkreślić, że niemalże wszystkie przedsięwzięcia są realizowane przez gminę z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej bądź środków krajowych.

– Kanalizację budujemy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, modernizujemy Parczewski Dom Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, ulica Polna powstaje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – wylicza Paweł Kędracki. – Kończymy również projekt, z którym – nie ukrywam – mieliśmy dużo problemów, a mianowicie montaż solarów na terenie naszej gminy i na terenie gmin Doliny Zielawy – dodaje burmistrz.

Rewitalizacja osiedli

W pierwszej połowie roku wykonano również rewitalizację osiedli mieszkaniowych w Parczewie i chodnik w Jasionce. Osiedla przy ul. Spółdzielczej, Al. Jana Pawła II, PCK, 11 Listopada oraz ul. Wyszyńskiego zmieniły się nie do poznania. Został przeprowadzony remont ulic, chodników i parkingów. Zagospodarowano również place i zieleńce. Powstały nowe place zabaw dla dzieci i mini siłownia na świeżym powietrzu. W ramach tego samego projektu została odnowiona elewacja hali targowej na Placu Wolności. Dobiega również końca realizacja najbardziej chyba oczekiwanego przez mieszkańców przedsięwzięcia, a mianowicie modernizacja Parczewskiego Domu Kultury.

Budynek od wielu lat był zagrzybiony i słabo wyposażony, przeszedł wreszcie gruntowny remont. Zakład Remontowo-,Budowlany z Łukowa, który jest wykonawcą prac, odkopał i osuszył fundamenty, dokonał wymiany rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplił ściany, wymienił posadzki… Na zewnątrz budynku zostaną utworzone miejsca parkingowe. Zmodernizowany obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu Parczewski Dom Kultury zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy, biurowy i multimedialny, a także w urządzenia wielofunkcyjne, gablotę ogłoszeniową i meble. Odnowiony gmach umożliwi organizację wielu imprez kulturalnych, wzbogacając tym samym dotychczasową ofertę miasta w tej dziedzinie. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 300 tys. zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie.

W październiku mają zakończyć się prace na ul. Polnej, Cichej i fragmencie ul. Harcerskiej. Na odcinku 1300 metrów zostanie przeprowadzony remont jezdni i chodników. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych, a przy Szkole Podstawowej nr 2 będą to przejścia tzw. wyniesione.

Marka Gminy Parczew

Władze miasta dbają również o promocję i pozyskanie inwestorów nie tylko w kraju, ale i za granicą. W czerwcu odbyło się dwudniowe seminarium „Inwestuj w Parczewie”, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja budowy marki Gminy Parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom”.

– Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne, choć przed nami czas przygotowywania przede wszystkim dokumentacji pod kątem kolejnych inwestycji. Zadanie, które stawiam sobie jako priorytet na kolejne lata, to całkowita modernizacja oczyszczalni ścieków. Będzie to prawdopodobnie największa inwestycja jaką do tej pory realizowała gmina – dodaje burmistrz Paweł Kędracki.