Batalia o fundusze na wschodnią obwodnicę

Przed uroczystą sesją z okazji Dni Patrona Miasta św. Michała Archanioła i uhonorowaniem tytułem „Zasłużonego dla Białej Podlaskiej” naszych duszpasterzy: ks. ks. prałatów Mieczysława Lipniackiego i Ryszarda Kardasa w gabinecie prezydenta Dariusza Stefaniuka spotkali się nasi parlamentarzyści, by poprzeć stanowisko miasta w pozyskaniu pieniędzy na budowę obwodnicy wschodniej i przebudowę ul. Warszawskiej. To nieodzowny krok do utworzenia na terenach lotniska podstrefy ekonomicznej, przyciągnięcia inwestorów i zapewnienia wielu nowych miejsc pracy.

Ponad podziałami

Władze miasta podjęły batalię o pozyskanie unijnych funduszy z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe: do podziały jest kwota 120 mln zł. Wcześniej starania miejskich włodarzy poparli bialscy radni. Wysiłki samorządowców w pozyskaniu funduszy na to przedsięwzięcie poparli swoimi podpisami podlascy parlamentarzyści: senator Grzegorz Bierecki, posłowie Adam Abramowicz (PiS), Marcin Duszek (PiS), Franciszek Stefaniuk (PSL) oraz Stanisław Żmijan (PO). – Pragniemy, by do Lublina poszedł jasny sygnał, że nasz region nie kończy się na stolicy województwa; że są jeszcze inne duże miasta, które też chcą się rozwijać. Cieszę się, że podlascy parlamentarzyści – ponad podziałami – wsparli naszą walkę o pieniądze unijne dla Białej Podlaskiej – powiedział Dariusz Stefaniuk.

Chodzi o 46 mln zł

Na zaplanowaną przez miasto inwestycję potrzeba ponad 46 mln zł. Projekt tego przedsięwzięcia obejmuje budowę obwodnicy wschodniej, czyli połączenie lotniska z al. Solidarności. Jej szacunkowy koszt wynosi 26 mln. Ten odcinek, jak podkreśla prezydent Stefaniuk, jest strategiczny, gdyż umożliwia dojazd do terenów inwestycyjnych na lotnisku.

Etapem drugim jest przebudowę odcinka o długości ok. 3,6 km ul. Warszawskiej: od obwodnicy do ul. Zamkowej (wymiana nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki rowerowa. W ten sposób powstałaby rowerowa trasa komunikacyjna, łącząca kilka miejscowości gminy Biała Podlaska z centrum miasta. Koszt tej części inwestycji wynosi ok. 20 mln. Bialski magistrat informację o możliwości pozyskania funduszach unijnych na te inwestycje otrzymał w ubiegłym tygodniu. Z wcześniejszych doniesień wynikało, iż tej puli środków mogą skorzystać jedynie powiaty ziemskie. Teraz okazało się że powiaty grodzkie również mają na to szanse.