Z Betlejem do Radzynia

W tym roku przypada jubileuszowa, 25. edycja Betlejemskiego Światła Pokoju. Jej hasłem są słowa „Zauważ człowieka”, a mo ttem słowa Ewangelii św. Mateusza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40).

„My, harcerki i harcerze przekazując Betlejemskie Światło Pokoju pragniemy uwrażliwić innych na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka, byśmy proszącym radośnie spieszyli z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im pomoc” – deklarują młodzi Podlasiacy ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Akcję roznoszenia Światła zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Nazwano ją „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani spośród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu Płomień jest przekazywany przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W Polsce od 1991 roku trafi a on najpierw do Krakowa i do Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce za pomocą rąk harcerek i harcerzy. A także dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi.