Tydzień szkolnej integracji

Uczniowie o szczególnych potrzebach są wyzwaniem nie tylko dla rodziców czy nauczycieli, ale również dla innych uczniów. Pełna akceptacja dzieci, z ich specjalnymi edukacyjnymi potrzebami, to podstawowa zasada integracji, która pozwala przełamywać niesprawiedliwe opinie dotyczące osób niepełnosprawnych.

Integracja uczy tolerancji

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej to szkoła, która daje możliwość kształcenia, rozwoju i wspólnej nauki w warunkach sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi każdego dziecka. Integracja jest szansą na tworzenie wspólnego świata pełnego miłości, szacunku oraz tolerancji.

Uczniowie niepełnosprawni i pełnosprawni wraz z nauczycielami rozwijali swoją pomysłowość oraz twórczą inwencję podczas bogatego programu imprez w ramach Tygodnia Integracji. – W tym roku Tydzień Integracji ma dopiero swoją drugą edycję. Sam pomysł powstał 3 lata temu.

Bardzo pozytywny odbiór naszych wspólnych działań z poprzedniego roku zaowocował pomysłem na stworzenie całego Tygodnia Integracji – mówi Marta Ryngajłło-Misiejuk, pedagog wspierający i jeden z koordynatorów tegorocznych działań.

Gra miejska

Oprócz wystaw prac plastycznych, koncertów, tematycznych pokazów filmowych oraz imprez sportowych, przygotowanych przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego, jednym z najciekawszym przedsięwzięć była organizacja „Gry miejskiej”, która odbyła się w tym roku po raz drugi.

– To turniej dla kilkuosobowych grup przygotowany przez panią Danutę Kuzko. Młodzież przenosi się w czasy, gdy w Białej uczył się Józef Ignacy Kraszewski.

Korzystając z mapy miasta

z tych czasów i tekstów wspomnień Kraszewskiego i jego kolegów, drużyny odnajdują wymagane obiekty. W każdym miejscu mają do wykonania dwa zadania: odszukać i rozpoznać detal architektoniczny umieszczony na zdjęciu oraz dokonać obliczeń, odszukać elementy, przeczytać informacje i na tej podstawie uzyskać kod liczbowo-literowy.

Po wykonaniu wszystkich zadań na specjalnym kole należy odczytać hasło. Gra jest dość trudna, wymaga sporo zaangażowania i uwagi. Każda drużyna wyrusza pod opieką nauczyciela.

Po około 2-3 godzinach wracamy do szkoły, gdzie czeka nas jeszcze quiz wiedzy o tym, co widzieliśmy i czytaliśmy. Gra nie jest prowadzona na czas. Chodzi tak naprawdę o precyzję i dokładność – opisuje Marta Ryngajłło- -Misiejuk.

Marzycielska poczta

Szczególnie wzruszająca była „Marzycielska poczta”. Na czym polegało to zadanie?

– Na portalu marzycielskiej poczty (www.marzycielskapoczta.pl) rodzice zgłaszają swoje dzieci, pisząc o ich chorobie, ale również o ich zainteresowaniach, prosząc tym samym o nadsyłanie do nich listów.

Dzieci i młodzież pojedynczo lub w grupach piszą listy, rysują obrazki, dodając czasami drobne upominki. Zbieramy to wszystko razem i wysyłamy. Dostaliśmy w tym roku życzenia noworoczne od tego właśnie portalu z zachętą do kontynuowania tej akcji, dlatego stanie się to na pewno już naszą tradycją – opowiada Marta Ryngajłło-Misiejuk.

Nauczyciele uczniom

Młodzież zgodnie stwierdzała, że jednym z najlepszych punktów programu Tygodnia Integracji była niespodzianka, którą sprawili jej nauczyciele. W tajemnicy przygotowali spektakl „Brzydkie kaczątko”: stworzyli stroje, dekoracje, podkład muzyczny, brali udział w wielu popołudniowych próbach…

– Chodziło nam o uwrażliwienie młodzieży na tak powszechne w dzisiejszym świecie wyśmiewanie, poniżanie czy hejt. Poprzez bajkę chcieliśmy bez zbędnego moralizowania przekazać te ważne treści. Mam nadzieję, ze ten cel choć w minimalny sposób udało się nam osiągnąć. Dekoracje mamy, stroje też, jeżeli tylko nadarzy się ku temu okazja, to nie wykluczamy, że zaprezentowania spektaklu ponownie, innemu gronu odbiorców – stwierdza Marta Ryngajłło-Misiejuk.