Miasto zaoszczędziło 11 mln zł!

Czym zasłużył sobie prezydent na stuprocentowe poparcie podczas tego ważnego glosowania? W ocenie radnych Dariusz Stefaniuk dobrze wykonał budżet za 2015 rok. Miasto odnotowało wiele sukcesów na polu inwestycyjnych, ożywiło się życie kulturalne, załatwionych zostało wiele spraw społecznych odwlekanych latami.

Oszczędności – na inwestycje

Dzięki racjonalnej gospodarce finansami, miasto Biała Podlaska zaoszczędziło 11 mln zł.

– Zaoszczędzone fundusze przeznaczone zostaną na nowe inwestycje. Oczywiście będziemy usilnie starali się o pozyskanie środków z zewnątrz. Planowane nowe przedsięwzięcia będą rozłożone w czasie – stwierdził Dariusz Stefaniuk. Tempo działań inwestycyjnych jest – niestety – hamowane koniecznością spłacania kredytów zaciągniętych przez poprzednią ekipę (obecnie zadłużenie wynosi ponad 87 mln zł). Miasto przegrało ponadto przegrało 2 procesy ciągnące się przez kilka lat, a teraz musi spłacić zasądzone kary.

Strategiczne przedsięwzięcia

Jeszcze w tym roku zostanie ukończona ul. Armii Krajowej. Miasto na ten cel wyłoży 2 mln zł. Ok. 50 tys. zł przeznaczy na modernizację monitoringu miejskiego oraz zakup nowych kamer. Sukcesywnie będą realizowane oczekiwania mieszkańców, którzy od wielu lat zabiegają o zainstalowanie oświetlenia ulicznego. W tym roku lampy pojawią się na ul. Żeromskiego, a następnie zostanie wzięte pod uwagę Osiedle Pieńki. Jednak lwia pula pieniędzy zostanie przeznaczonych na utworzenia podstrefy gospodarczej.

– Wnioski w tej sprawie już trafi ły do ministerstwa. Staramy się uporządkować teren, uzbroić go, wzmocnić infrastrukturę oraz należycie go skomunikować. Zamierzeń jest sporo. Staramy się projekt „Krzna, czyli kajaki” przekształcić w ten sposób, aby powstała podstrefa ekonomiczna, a tym samym nowe miejsca pracy – żartobliwie podsumował prezydent.

Planów inwestycyjnych, a tym samym konieczności pozyskiwania środków unijnych jest znacznie więcej, m.in. rewitalizacja Parku Radziwiłłowskiego, renowacja siedziby Galerii Podlaskiej, digitalizacja zasobów biblioteki i muzeum…

Nieruchomości z 99-procentową bonifikatą

Radni podjęli jeszcze jedną istotną decyzję. W styczniu tego roku wpłynął projekt uchwały, który określał zasady nabywania nieruchomości użytkowania wieczystego przez mieszkańców miasta. Wówczas radni zdjęli uchwałę z porządku obrad. Długo debatowali na jej kształtem.

Pojawiła się propozycja, aby znalazły się trzy progi ulg przy wykupie tego typu nieruchomości. Według zasady: kto dłużej użytkuje może uzyskać większą zniżkę. Ostatecznie po dyskusjach, konsultacjach i sporach radni powrócili do pierwotnej propozycji i zdecydowali, że mieszkańcy będą mogli nabywać nieruchomości z 99-procentową bonifikatą, czyli za 1 procent ich wartości. ap