Radzyńskie Technikum Mechaniczne ZSP piąte w Polsce!

Ranking przygotowała Fundacje Edukacyjna „Perspektywy”, analizując 480 polskich techników mechanicznych. W rankingu brano pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych oraz osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach.

To wyróżnienie potwierdza wysoką jakość kształcenia w ZSP i potwierdza fakt, że Technikum Mechaniczne znajduje się w gronie najlepszych techników mechanicznych w Polsce.  Przypomnijmy, że uczniowie radzyńskiego ZSP zostali w tym roku – nie po raz pierwszy zresztą – mistrzami i wicemistrzami V Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników, wyprzedzając 458 zespołów z całej Polski.

Początki tego kierunku kształcenia w Radzyniu Podlaskim sięgają 1944 roku, kiedy to na bazie Szkoły Rzemieślniczej utworzono Gimnazjum Mechaniczne. W  1963 roku powstało pięcioletnie Technikum Mechaniczne, a w 1971 roku Technikum Mechaniczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zostało sklasyfikowane na 5 miejscu spośród 480 polskich techników mechanicznych. utworzono – na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Technikum Zawodowe.

W ponad 50-letniej tradycji Technikum Mechanicznego kadra tej szkoły zawsze wyjątkowo umiejętnie łączyła w działalności dydaktycznej teorię z praktyką zawodową.