Czym skorupka

Radzyński Oddział PTTK działa nieprzerwanie od 1972 roku. Na turniej w Biłgoraju pojechali uczniowie SP w Woli Chomejowej i Woli Osowińskiej, Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Sosnówce i Woli Osowińskiej, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.

– Celem turnieju było poznawanie młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości. Impreza upowszechnia ponadto turystykę jako formę aktywnego wypoczynku oraz umożliwia wymianę doświadczeń – mówi Robert Mazurek wiceprezes radzyńskiego oddziału PTTK.

Rywalizacja

Współzawodnictwo rozpoczął marsz na orientację. Następnie przeprowadzony został test wiedzy, w którym młodzież musiała wykazać się znajomością regionów Polski. Sprawdzał on ponadto znajomość wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, topografi i oraz zasad ruchu drogowego.

W popołudniowym bloku uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z kolarskim torem przeszkód, wykazać się umiejętnością rzutu do celu, rozpoznać atrakcje turystyczne woj. lubelskiego i rośliny występujące w naszych lasach, a także udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. W przerwie turniejowych zmagań młodzież udała się na spacer po rezerwacie nad rzeką Szum oraz zwiedziła atrakcje Górecka Kościelnego.

Wyniki

W kategorii szkół podstawowych na trzecim miejscu eliminacje zakończyła drużyna z Woli Osowińskiej w składzie:

Skowron Izabela, Skowron Wiktoria i Kacper Krasucki (opiekun – Hanna Gołoś). Wśród gimnazjalistów najlepiej z radzyńskich drużyn wypadła ekipa z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Drużyna w składzie: Aleksandra Gątarczyk, Marcel Fijałek i Sebastian Rolla (opiekun – Dorota Staroń) zajęła czwarte miejsce. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce zajął zespół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w składzie: Dominika Gomółka, Michał Kołodziej i Przemysław Musiatowicz (opiekun – Robert Mazurek).

Zaraźliwa pasja

Turystyką Robert Mazurek został „zainfekowany” jeszcze w szkole podstawowej. Aktywny wypoczynek dawał mu zawsze dużą dawkę przeżyć i energii. Teraz, jako nauczyciel w radzyńskim liceum, do tej formy wypoczynku zachęca swoich podopiecznych. Radzyński Oddział PTTK liczy obecnie około 200 członków.

– Wiele dzieci mieszkających w małych miejscowościach nie wyjeżdża nigdzie na wypoczynek czy wycieczki ze względu na wysokie koszty. Turystyka, jaką my proponujemy, jest tania, atrakcyjna oraz umożliwia aktywny wypoczynek – stwierdza Robert Mazurek.

W ciągu roku szkolnego opiekunowie turystycznych kół organizują, co ważne – społecznie, ok. 10 tego typu wycieczek. Wyjeżdżają do atrakcyjnych miejsc, śpią w szkołach na karimatach, i świetnie się bawią. Aby obniżyć koszty związane z podróżą i wyżywieniem, opiekunowie poszukują sponsorów. Podczas tych wyjazdów dzieci od najmłodszych lat poznają walory przyrody, krajobrazu, architektury. To dla nich nie tylko chwile wytchnienia od szkoły i codzienności, ale i swoiste bezpłatne „korepetycje” z przyrody, geografii, historii.