15-lecie Domu Rodzinnego Edyty i Jarosława Wojtasińskich

Rozpoczęła je msza św. w miejscowej kaplicy, a część oficjalną w sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej poprzedziło przedstawienie pt. „Jeż”, przygotowane przez dzieci i młodzież Domu Rodzinnego, poruszające temat miłości i akceptacji w rodzinie.

W uroczystościach uczestniczyli Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Który odczytał list skierowany przez premier Beatę Szydło na ręce Edyty i Jarosława Wojtasińskich. – Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego. Nie każde ma szczęście wzrastać od urodzenia w rodzinie, która obdarza je tym, co potrzebne do życia i rozwoju.

Na wyzwanie otworzenia swojej rodziny na przyjęcie tych dzieci odpowiadają Rodzice Zastępczy, gotowi obdarzyć je miłością, szacunkiem, poczuciem godności i pomocą w zmaganiach z trudnymi doświadczeniami. Państwa dom jest pięknym przykładem świadomego i dojrzałego wypełniania rodzicielstwa zastępczego – napisała w nim pani premier.

Edyta i Jarosław Wojtasińscy uważają, że miejsce każdego dziecka jest w domu, a nie w placówce opiekuńczej; że każde dziecko musi mieć rodzinę – Mamę, Tatę, rodzeństwo, nie zaś – wychowawców i kolegów. Dlatego wychowują dziesięcioro pociech (szesnaścioro dorosłych żyje już „na własny rachunek”). Dlatego wspierają rodziny nie radzące sobie z wychowaniem biologicznych dzieci. Tak charakteryzowaliśmy państwa Wojtasińskich na naszych łamach, gdy odbierali oni statuetkę „Człowieka Roku 2014” Tygodnika Podlaskiego.

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”, którego prezesem jest Jarosław Wojtasiński, propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego, szkoli oraz wspiera rodziców zastępczych. Prowadzi dwie placówki rodzinne w Bohukałach oraz świetlicę socjoterapeutyczną „Strefa Serca” w Międzyrzecu Podlaskim. Z pozyskanych od darczyńców środków udziela stypendiów dla dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizuje imprezy okolicznościowe, wyjazdy edukacyjno- -integracyjne oraz letni wypoczynek. Stowarzyszenie to aktywnie wspomaga nie od dziś senator Grzegorz Bierecki za pośrednictwem swojej Fundacji „Kocham Podlasie”, a za jego sprawą także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Polonia.

Wojewoda lubelski w uznaniu wysiłku rodziny zastępczej w Żabcach przekazał państwu Wojtasińskim dyplom z medalem, przyznanym za piękne dzieło czynienia dobra, za budowanie cywilizacji miłości, poprzez codzienne służenie drugiemu człowiekowi, tworzenie atmosfery miłości i rodzinnego ciepła, za odpowiedzialność i szczere oddanie sprawom dzieci.