Młodzieżowa Rada Gminy

Rada powstanie jeszcze w tym roku. Po wakacjach młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wybierze swoich reprezentantów do 15-osobowego gremium. Jedynym warunkiem, który będą musieli spełnić kandydaci to zameldowanie na terenie gminy Łomazy oraz posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

– Młodzieżowa Rada Gminy będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy, jeśli chodzi o projekty uchwał – mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy. – Radni, którzy zostaną wybrani przez społeczność szkolną złożą ślubowanie; będą mieli prezydium; sekretarza, skarbnika, przewodniczącego, będą prowadzili dokumentację i protokoły z zebrań. Decyzja radnych to otwarcie na głos młodzieży. My też będziemy się mogli od nich wiele nauczyć – dodaje Jerzy Czyżewski.

Młodzieżowe Rady Miasta istnieją m.in. w Siedlcach, Białej Podlaskiej i Chełmie. Wśród największych polskich miast mają je Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Katowice i Lublin. Te gremia to wyraz odpowiedzialności młodzieży za „małą ojczyznę”, szkoła społeczeństwa obywatelskiego i samorządności. Mają one swoją reprezentację w postaci Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Warto dodać, ze pomysł jej powołania pojawił się już w 1996 r. w Siedlcach I Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieżowych Rad Miejskich, zwołanego z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siedlcach.