W wakacje lepiej z linią

Okres wakacji to zwykle czas większych wydatków. Nawet, jeżeli nie wyjeżdżamy na urlop, bieżące zapasy finansowe szybciej topnieją. W tym czasie folgujemy sobie z większą łatwością, bo kiedy, jak nie latem bawić się na jarmarkach, festynach czy koncertach. Warto wtedy mieć odpowiednie zabezpieczenie, dzięki któremu zawsze wystarczy nam pieniędzy do najbliższej wypłaty – karta Visa z linią pożyczkową.

Posiadacze rachunku osobistego w Kasie Stefczyka mają możliwość korzystania z karty płatniczej wydawanej do tego rachunku. O jej zaletach przekonało się już wielu Polaków – przede wszystkim nie trzeba nosić przy sobie gotówki, a więc nasze pieniądze są bardziej bezpieczne. Ponadto można płacić kartą za towary i usługi, również, w przypadku wybranych kart – zbliżeniowo, a także przez Internet. Dodatkowo, gdy potrzebna jest gotówka, można ją wypłacić z bankomatów, ale również dzięki usłudze Visa cash back – do 300 zł przy okazji robienia zakupów w jednym z ponad 100 tys. punktów, np. w supermarkecie, na stacji benzynowej czy w innym sklepie. Karta Visa jest więc nieoceniona podczas wyjazdów, a można się nią posługiwać również za granicą.

Posiadając kartę Visa Kasy Stefczyka, szczególnie na czas wakacji, warto otworzyć linię pożyczkową. Dzięki niej można mieć naprawdę łatwy dostęp do pieniędzy.

Linia pożyczkowa to nic innego jak stała możliwość korzystania z dodatkowych pieniędzy na rachunku, przyznanych do określonej kwoty limitu. W ramach tego limitu można po prostu wypłacić pieniądze w placówce lub w bankomacie, zapłacić nimi za dokonywane zakupy za pomocą karty Visa albo przelać na dowolne konto przez Internet. Można zatem dysponować nimi, jak środkami zgromadzonymi na rachunku.

Oferta linii pożyczkowej skierowana jest do członków Kasy Stefczyka posiadających już kartę Visa przypisaną do rachunku IKS, na którym przynajmniej raz zanotowano wpływ dochodów lub świadczeń. Aby uruchomić własną linię pożyczkową należy złożyć wniosek w placówce Kasy, a po jego akceptacji i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej podpisać stosowną umowę. W ten sposób uzyskujemy możliwość korzystania z linii do wysokości przyznanych środków nie tylko przez okres wakacji, ale przez rok. Jeśli więc mamy na koncie 1000 złotych własnych środków, a wysokość przyznanego limitu to 1000 złotych, możemy dysponować w sumie 2000 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku, kiedy nie wykorzystujemy środków z linii pożyczkowej, nie są naliczane żadne odsetki. Natomiast kiedy skorzystamy z określonej kwoty w ramach linii, odsetki naliczane są tylko od tej kwoty. Zadłużenie spłacane jest automatycznie w momencie, kiedy na nasze konto wpływają pieniądze, np. z wynagrodzenia. Środki te w pierwszej kolejności pokrywają zadłużenie z linii wraz z odsetkami. Jeśli więc kwota wpływu jest wystarczająca, nie trzeba dokonywać dodatkowych przelewów na spłatę.

Jakie są zalety linii pożyczkowej:

  • dodatkowe środki na dowolny cel, np. na nieprzewidziane wydatki
  • swobodny dostęp do środków przyznanych w ramach limitu – następuje przyznanymi kanałami dostępu do rachunku IKS, np.: karta Visa, e-skok (dostęp internetowy), placówki
  • naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego limitu
  • czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok
  • możliwość uzyskania limitu od 500 zł do nawet 36 tys. zł, ale nie więcej niż sześciokrotność dochodu netto wnioskodawcy

Kata Visa:

  • zapłaty w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą
  • płatności z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej (w przypadku wybranych kart)
  • zapłaty za towary i usługi przez Internet
  • wypłacenia gotówki w bankomatach na całym świecie, a bez prowizji w bankomatach sieci SKOK24, eCard, Global Cash na terenie całej Polski
  • wypłaty gotówki (do 300 zł) przy okazji płatności za zakupy w punktach handlowo-usługowych dzięki usłudze Visa cash back.

Szczegółowe warunki rachunków IKS, kart Visa i linii pożyczkowej dostępne są w placówkach Kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.