Szansa nowego jedwabnego szlaku na Południowym Podlasiu

Prezes Jankowska spotkała się z członkami bialskiej Rady Gospodarczej. Zdaniem szefowej pomorskiej strefy, potencjał regionu bialskiego jest duży, szczególnie z powodu mocnego rolnictwa oraz przygranicznego centrum logistycznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Jankowska ujawniła, że złożyła wniosek do Ministerstwa Rozwoju o rozszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) o teren Białej Podlaskiej i lotniska. – W ciągu dwóch miesięcy uzyskamy odpowiednie zezwolenie i będziemy mogli zacząć mówić o inwestycjach – stwierdziła prezes.

Jednym z założeń strefy jest współpraca z polskimi firmami. W ramach działalności PSSE, przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na bardzo wysokie ulgi, nawet powyżej 55 proc. pomocy publicznej, których nie ma gdzie indziej w Polsce.

Bialskie na wielkim trakcie światowego handlu

W powodzenie bialskiego projektu wierzy nie tylko zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Konkretnym przykładem jest współudział biznesu chińskiego w przygotowaniu i oddaniu największego w Europie skanera rentgenowskiego do prześwietlania wagonów i kontenerów na przejściu granicznym w Terespolu. W uroczystym uruchomieniu tego obiektu wzięli udział m.in. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jian oraz szef polskiej Służby Celnej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Marian Banaś.

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, w swoim wystąpieniu podczas tej uroczystości, zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla współpracy polsko-chińskiej:

Jest to szczególne wydarzenie nie tylko dla województwa lubelskiego, ale również dla całej Rzeczpospolitej. Jest znakiem, że współpraca odległych geograficznie państw jest możliwa. Bardzo się cieszę, że w tym miejscu łączą się dwa wielkie kraje, dwie wielkie kultury i to właśnie ziemia lubelska jest bramą Unii Europejskiej i bramą w stosunkach Rzeczpospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej – stwierdził wicewojewoda.

Skaner kolejowy to największa w ostatnich latach inwestycja na terenie działania bialskiej Izby Celnej. Jest to zarazem drugi skaner kolejowy, jakim dysponuje Służba Celna w województwie lubelskim i trzeci w Polsce na wschodniej granicy. Podobne urządzenie do prześwietlania składów towarowych działają w Hrubieszowie i Medyce (woj. podkarpackie). Przedsięwzięcie warte ponad 21 mln zł sfinansowało w pełni Ministerstwo Finansów. Za całość prac, w tym dostawę, instalację samego urządzenia oraz przeszkolenie funkcjonariuszy celnych, odpowiedzialna była firma „Nuctech Warsaw”, która jest częścią koncernu z Chin.

W Białej Podlaskiej odbyły się ponadto rozmowy przedstawicieli grupy chińskich inwestorów z władzami miasta i zarządem PSSE. Chińscy inwestorzy w osobie Carla Jianga podziękowali senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu oraz posłowi Januszowi Szewczakowi za pomoc w organizacji spotkań z władzami Białej Podlaskiej oraz w znalezieniu terenów inwestycyjnych na Południowym Podlasiu. W spotkaniach uczestniczyli też prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk i jego zastępca Adam Chodziński.