Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs objęty jest Patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Gazety Bankowej. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac magisterskich poświęconych rynkowi kapitałowemu, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 15 listopada 2016 r.

Do Konkursu mogą być zgłoszone Prace magisterskie, które otrzymały od recenzenta ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Kapituła Konkursowa wyłoni trzy najlepsze Prace magisterskie i przyzna następujące nagrody:

I miejsce – 2000 zł oraz miesięczny staż w Altus TFI S.A

II miejsce – 1500 zł

III miejsce – 1000 zł.

Regulamin i druk zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie: http://www.skef.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-zakresu-rynku-kapitalowego/ 

Dodatkowymi informacjami służy Iwona Karmasz: e-mail: [email protected], tel. 695 981 034