Ruszyły zaliczki dopłat bezpośrednich

Fundusze do rolników trafią za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Już pierwszego dnia wypłat zaliczek ARiMR przekazała 581 mln zł na konta bankowe 79,1 tys. rolników. W sumie do polskich rolników ma dotrzeć 10 mld zł. Zaliczki dotyczą nie tylko płatności obszarowych, ale wszystkich rodzajów dopłat. W skali całego kraju przekazywanie wszystkich zaliczek, na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r., ma zakończyć się 30 listopada.

Zdaniem rządu, uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności mleka, owoców i warzyw oraz wieprzowiny. Zaliczki są wypłacane w wysokości 70 proc. należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie. Unijne fundusze trafi ą w sumie do ponad 1,35 mln gospodarstw.

W pierwszej kolejności zaliczki dostaną rolnicy zamieszkali na terenach objętych obostrzeniami z uwagi na występowanie afrykańskiego pomoru świń – zapowiedział Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR. Zaliczki dostaną wszyscy, także ci wylosowani do kontroli ich gospodarstw.

Pełne dopłaty do lata 2017

Pozostałe płatności w wysokości 30 procent będą dokonywane od początku grudnia do końca czerwca 2017 roku. Oprócz tego, w ramach dostępnych środków, realizowane będą płatności rolno-środowiskowe i ONW (płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami), czyli do terenów, na których produkcja rolnicza jest utrudniona. Generalnie na dopłaty dla polskich rolników przeznaczono w tym sezonie ponad 14,8 mld zł i będzie to więcej od 2015 r. o blisko 316 mln zł – poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Komu i ile?

Jak podał na swojej stronie internetowej resort rolnictwa, płatności bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunty, utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) oraz wypełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. Płatności nie są przewidziane dla właścicieli, którzy, dysponując jedynie tytułem własności do gruntu, nie prowadzą na nim działalności rolniczej.

Dopłaty są obliczane na podstawie kursu wymiany euro na złotego, ustalonego przez Europejski Bank Centralny. Aktualne stawki określiło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przykładowe stawki dopłat

  • jednolita płatność obszarowa – 462,05 złotych / hektar,
  • płatność za zazielenienie – 310,10 złotych / hektar,
  • płatność dodatkowa – 172,79 złotych / hektar,
  • płatność do krów – 322,62 złotych / sztuka,
  • płatność do roślin wysokobiałkowych – 430,49 złotych / hektar,
  • płatność do buraków cukrowych – 1 952,25 złotych / hektar,
  • płatność do pomidorów – 4 340,57 złotych / hektar.