Październikowe święto literatury

Tradycyjnie Podlaskie Spotkania Literackie zainaugurowano w ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej.

Spotkania, koncerty, wystawy

Podczas spotkań z młodzieżą swoją twórczość zaprezentowali członkowie Literackiego Klubu „Maksyma”, działającego w Klubie Kultury Piast. W tych dniach poeci i prozaicy spotykali się czytelnikami w różnych częściach miasta. W Klubie Kultury Eureka swój dorobek poetycki zatytułowany „Było, jest, będzie” zaprezentował dobrze znany poeta Ireneusz Wagner.

Imprezom towarzyszyły wystawa archiwalnych fotografi i, gazet i kronik.

Z okazji przypadającego Roku Sienkiewicza historyk dr Szczepan Kalinowski zaprezentował prelekcję, poświęconą związkom noblisty z Podlasiem.

Spotkaniom literackim towarzyszyły również inspiracje muzyczne. W sali BCK przy ul. Warszawskiej z koncertem piosenki francuskiej wystąpiła Yagi Kowalik.

Bialczanin wśród laureatów

W Romanowie rozstrzygnięto XXXII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego, jednego z najstarszych konkursów literackich w Polsce, którego pomysł zrodził się wśród bialskich literatów, spotykających się w Klubie Kultury „Piast”. Szybko zdobył on popularność, wykraczającą poza granice miasta. Każdego roku kilkuset literatów z różnych zakątków kraju bierze w nim udział.

Na tegoroczny napłynęło blisko 250 zestawów poetyckich i prozatorskich. Jury w składzie: ks. Eligiusz Dymowski – przewodniczący, Lech Sokołowski, Grzegorz Michałowski, Radosław Plandowski pierwszą nagrodę w kategorii prozy przyznało bialczaninowi, Piotrowi Kowieskiemu, drugą Grzegorzowi M. Poziomce (Inowrocław), trzecią zaś Jerzemu Surzyńskiemu (Bełchatów). W kategorii poezji pierwszą nagrodę otrzymała Marianna Pawłowska z Łosic, drugą – Ewa Kacy z Namysłowa, a trzecią – Teodora M. Pikuła z Lublina. Nagrody specjalne otrzymały Jadwiga M. Jankowska z Turka, Grażyna Stojak z Przemyśla oraz Katarzyna Wileńska z Turowa (nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego).

Jerzy Adamski, prezes BSM Zgoda odebrał ponadto nagrodę prezydenta Dariusza Stefaniuka dla Darczyńcy Bialskiej Kultury. Spółdzielnia bowiem od samego początku wspiera bialską kulturę i Podlaskie Spotkania Literackie.

Uroczystości w Romanowie zwieńczył wyjątkowy koncert. Hania Raniszewska przygotowała aranżacje na fortepian i wiolonczelę ośmiu utworów Grzegorza Ciechowskiego, zmarłego w 2001 roku lidera zespołu „Republika” i zaprezentowała je wraz Marianną Sikorską (wiolonczela).

Spotkania Literackie jak również Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego to święto twórców kultury. W tych daniach spotykali się i prezentowali swój dorobek nie tylko poeci, prozaicy, malarze. Niezwykłą atmosferę zapewnił udział wokalistów, muzyków, aktorów i prelegentów. Miłośnicy kultury mogli nasycić się bogactwem i plastyką słowa, muzyki, obrazu.