Polscy patroni roku 2017

Podczas posiedzenia Sejmu 22 czerwca 2016 r. posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2017 roku. Wyróżniono dwóch wybitnych polityków i wojskowych: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz gen. Tadeusza Kościuszkę Patronat przyznano także zasłużonym ludziom Kościoła: św. Adamowi Chmielowskiemu oraz błogosławionemu kapucynowi z Białej Podlaskiej Honoratowi Koźmińskiemu.

Święty Brat Albert przed przywdzianiem franciszkańskiego habitu i opieką nad nędzarzami był żołnierzem Powstania Styczniowego, a później artystą malarzem, absolwentem słynnej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie zaprzyjaźnił się m.in. z Józefem Chełmoński i Aleksandrem Gierymskim.

Ojciec Honorat Koźmiński został ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II w 1988 roku. Po Postaniu Styczniowym, gdy rząd rosyjski skasował wszystkie klasztory katolickie, Ojciec Honorat był założycielem wielu zgromadzeń zakonnych bezhabitowych, zwanych skrytkami, a także autorem prac ascetycznych i hagiograficznych.

Przyszły rok będzie przebiegał także pod patronatem: Rzeki Wisły w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu i znanego pisarza Josepha Conrada – Korzeniowskiego (1857-1924 z okazji jubileuszu 160-lecia urodzin tego klasyka literatury i jednego z najbardziej znanych na świecie twórców związanych z polską kulturą. Jego dorobek, powstający pod wpływem literatury polskich romantyków, zawiera uniwersalne wartości etyczne i moralnej odpowiedzialności człowieka.

Sejm ustanowił także rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w uznaniu jego wielkich zasług dla Polski oraz w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości. 5 grudnia 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Współtwórca Wojska Polskiego pełnił funkcję Wodza Naczelnego i Pierwszego Marszałka Polski w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1919-1920. Dwukrotnie sprawował funkcję Prezesa Rady Ministrów w okresie 1926-28 i w 1930 r., był w latach 1926-35 ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

Na podkreślenie zasługuje fakt iż Marszałek był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza. Obecnie próbujemy wrócić do tej koncepcji w polskiej polityce zagranicznej. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską Marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2017 roku Rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą w przyszłym roku 200. rocznicą jego śmierci. Tadeusz Kościuszko, przywódca ogólnonarodowego powstania w 1794 r. zwanego insurekcją kościuszkowską, zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów Polski, USA i Białorusi, która od niedawna buduje własną państwowość.

Posłowie zaznaczyli, że jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje wojskowe i obywatelskie obowiązki traktował bowiem jako służbę dla pomyślności całego narodu. Mawiał: Za samą szlachtę bić się nie będę. Postacie Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego zaprezentujemy szerzej w tegorocznych wydaniach Tygodnika Podlaskiego.