Efekty Programu 500+

Wzrost podatków, zwiększające się bezrobocie, pieniądze wydawane na alkohol, samochody i wakacje – wieszczyli przed rokiem politycy opozycji. Wprowadzenie Programu 500+ nie potwierdziło żadnego z tych pobożnych życzeń, z wyjątkiem jednego – znacząco wzrosła liczba dzieci korzystających z zimowego i wakacyjnego wypoczynku. Ale czy dzieci z ubogich rodzin nie mają do tego prawa?

Rodziny właściwie wykorzystują dodatkowe środki, jedynie 0,03% świadczeń miesięcznie jest wypłacanych w formie rzeczowej lub opłacania usług. Wymierne efekty funkcjonującego od roku Programu 500+ to zmniejszenie ubóstwa o ok. 50% (skrajnego ubóstwa o 98%), zdecydowanie wyższa niż wcześniej liczba urodzeń oraz wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych w Europie.

Z programu korzysta 3,82 mln dzieci. Do rodzin trafiło w ciągu rok 21 mld zł., pochodzących w dużej mierze z uszczelnienia poboru podatku VAT. Nie zwiększyło się – a wręcz przeciwnie – bezrobocie, co było jednym z głównych zarzutów opozycji. Wg danych Eurostatu wyniosło ono w lutym br. 5.3 %, przy średniej unijnej 8 % (w grudniu 2014 r wynosiło ono 11,4%).

Dopóki rząd PiS będzie sprawował władzę program 500+ nie będzie ograniczany – podkreślają politycy tej partii. Zatem 500 zł na drugie i kolejne dzieci rodziny będą otrzymywać niezależnie od dochodu, do osiągnięcia przez nie 18 roku życia, a w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę (lub 1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) także i na pierwsze lub jedyne. Wciąż jednak niektóre media zadają retoryczne, nacechowane fałszywą troską pytanie: skąd weźmiemy na to pieniądze, tak jakby służba obywatelom i dbałość o rodziny, nie była nadrzędnym obowiązkiem sprawujących władzę.

 

Województwo lubelskie
150,5 tys. – ilość rodzin objętych programem
234,9 tys. – ilość dzieci objętych programem
67% – do tylu procent wiejskich dzieci trafi ają pieniądze