Distinguished Service Award dla Grzegorza Biereckiego

Grzegorz Bierecki, obecny senator Południowego Podlasia, w 1991 r. stanął na czele grupy ludzi o solidarnościowym rodowodzie, której zadaniem była odbudowa spółdzielczości finansowej: kas należących i zarządzanych wyłącznie do swoich członków, korzystnie oprocentowujących ich oszczędności oraz udzielających im atrakcyjnych kredytów.

O tym, jak bardzo spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe (SKOK) były to i są potrzebne, najlepiej świadczy ich dynamiczny rozwój. O ile w 1992 r. 13 działających kas skupiało 14 tys. członków, to w 10 lat później ich liczba przekroczyła milion. Polski sukces szybko został zauważony i doceniony.

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU), organizacja zrzeszającą ponad 60 tys. kas kredytowych działających w 109 krajach świata, powołała Grzegorza Biereckiego do swej Rady Dyrektorów, a w 2013 jednogłośnie wybrała go swym przewodniczącym.

W roku bieżącym SKOK-i świętują 25-lecie działalności. 41 obecnie działających kas dysponuje siecią 1226 oddziałów i skupia ponad 1,9 mln członków. Z tej okazji Światowa Rada Związków Kredytowych uhonorowała Grzegorza Biereckiego swoim najwyższym odznaczeniem – Distinguished Service Award. Uroczysta dekoracja odbędzie się 23 lipca br. w Wiedniu podczas dorocznej Konferencji WOCCU.