Wojewódzkie Święto Policji

Obchody Święta Policji Województwa Lubelskiego odbyły się w miniony piątek w Parczewie. Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej mszą św.  w intencji policjantów, której przewodniczył  ks. bp. Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej. Po nabożeństwie, na placu przy Bazylice rozpoczęły się oficjalne obchody uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele władz z sekretarzem stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastianem Chwałkiem, I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinspektorem Andrzejem Szymczykiem oraz wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem na czele. Zebranych gości i mieszkańców przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie Paweł Dobrodziej, który podziękował policjantom i pracownikom za codzienny trud i poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi. Uroczystości Święta Policji miały szczególny charakter. Nadano bowiem sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie, który z rąk sekretarza stanu Sebastiana Chwałka odebrał Komendant KPP w Parczewie mł. insp. Krzysztof Kozyra. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, w którego skład weszli przedstawiciele władz miasta, gmin i powiatu.

Podczas Święta Policji zostały również przyznane odznaczenie i awanse na wyższe stopnie. Nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1439 funkcjonariuszy. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” ośmiu funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu. Zaś za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji przyznano dziewięć Medali „Za zasługi dla Policji”. Po oficjalnych obchodach Święta Policji parczewianie mogli obejrzeć wystawę policyjnych pojazdów, sprzętu historycznego, broni, a także oznakować rower. Najmłodszych najbardziej zainteresował pokaz tresury policyjnych psów oraz możliwość obejrzeć radiowozu od środka.