Skuteczniej walczyć z ASF

Sytuacja związana z ASF staje się coraz trudniejsza. By skutecznie walczyć z chorobą władze wprowadziły nowe zasady bioasekuracji. Do wcześniejszych wymogów zostały dodane dwa nowe. Pierwszy dotyczy konieczności ogrodzenia budynków inwentarskich i miejsc przechowywania paszy i ściółki płotem o wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce. Drugi z nowych przepisów zabrania utrzymywania hodowanych świń wraz z innymi gatunkami zwierząt. Jeśli hodowca trzody chlewnej nie ma możliwości utrzymywać stada zgodnie z zasadami bioasekuracji może liczyć na odszkodowanie i rekompensatę za zaprzestanie hodowli. Uporczywe niewypełnianie zaleceń skutkuje pozbawieniem prawa do rekompensaty.

– Niestety, pojawienie się ostatnich ognisk choroby w naszym województwie spowodowane było działalnością człowieka, swego rodzaju nieostrożnością. Musimy wspólnie zrobić wszystko, by pokonać ASF. Wymaga to rozwagi i koordynacji działań – mówił po spotkaniu z wiceminister Ewą Lech Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.

Po spotkaniu w Grabanowie pani wiceminister zapoznała się w warunkami panującymi w hodowlach trzody chlewnej w powiecie bialskim. Przypomnijmy, że dzisiaj (28 lipca) mija termin składania wniosków o pomoc dla rolników z obszarów objętych ASF na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.