Szybka informacja zapobiega tragediom

Przedstawiciele służb oraz inspekcji odpowiadających za funkcjonowanie systemu powiadamiania o zagrożeniach rozmawiali o ryzyku wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych, systemie ostrzegania mieszkańców oraz możliwości zminimalizowania ewentualnych skutków tych zjawisk.

– Dzisiejsza narada miała doprecyzować i usystematyzować zagadnienia związane z przekazywaniem informacji w ramach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) – zaznaczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Jak dodaje Miriam Abbas z LUW, wicewojewoda szczególny nacisk kładł na skuteczną akcję informacyjną wśród mieszkańców.

– Szybka informacja w sytuacji zagrożenia pozwala często zapobiec tragediom i ograniczyć straty – mówi Miriam Abbas. Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zachęcają wszystkich do korzystania z systemu RSO, za pomocą którego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikaty o zagrożeniach. RSO działa także w formie prostej w użyciu aplikacji na telefon komórkowy, którą może pobrać każdy. Szczegóły znajdują się na stronie internetowe LUW.