Przede wszystkim Rodzina

Jak przekonują politycy partii rządzącej, rodzina od samego początku znalazła się w centrum zainteresowania rządu.

„Efekt? Program „Rodzina 500 plus”, poprawa jakości życia polskich rodzin, wzrost dzietności, redukcja ubóstwa, rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 czy zwiększona pomoc dla osób niepełnosprawnych” – czytamy w podsumowaniu przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najważniejsze 500 plus

Największym i niekwestionowanym przez nikogo o zdrowych zmysłach sukcesem w polityce prorodzinnej jest program „Rodzina 500 plus”.

– Powstał przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać negatywnej sytuacji demograficznej. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Ma także zachęcać rodziny do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci – przypominają przedstawiciele resortu.

Obecnie wsparciem objętych jest 2,6 mln rodzin, w których wychowuje się 4 mln dzieci. Dzięki programowi nastąpił wyraźny spadek skrajnego ubóstwa – podczas gdy w 2015 roku osiągało ono poziom 6,5%, rok później było to już 4,9%, a więc o 1,6 pkt. proc. mniej. Z badań wynika, że Polacy wydają pieniądze z programu przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dla dzieci, ich edukację. Dzięki 500 plus blisko 70 procent rodzin mogło zapewnić dzieciom wyjazd na wakacyjny wypoczynek – to rzecz do tej pory w Polsce niespotykana. Wzrasta także dzietność, która w tym roku może sięgnąć ok. 410 tys. urodzeń.

Pakiet dla rodzin

Aby Polakom jeszcze łatwiej było podjąć decyzję o kolejnym dziecku, w lipcu br. uchwalono pakiet dla rodzin, który wprowadził zmiany m.in. w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o niższe opłaty za pobyt dziecka w żłobkach i zapewnienie wysokich standardów opieki nad dziećmi.

„Rozwój systemu opieki nad najmłodszymi jest wspierany ze środków budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch+”. Dzięki wsparciu ze środków budżetu państwa od 2016 roku wzrost liczby miejsc uległ znacznemu przyspieszeniu – do ok. 5,6 tys. miejsc. W 2017 roku ma z kolei przybyć ich aż 12 tys.” – czytamy w raporcie MRPiPS.

Za życiem

Kolejnym instrumentem polityki rodzinnej jest program „Za życiem”, a więc to kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Obejmuje m.in.: zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostęp do usług koordynacyjno – opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także specjalistyczne poradnictwo i pomoc asystentów rodziny. W ramach programu „Za życiem” przewidziano również dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, przysługujące w przypadku narodzin dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu.

„Za życiem” to także – jak podkreśla resort – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozwój mieszkalnictwa chronionego, aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych, a także wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny. Na aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone ponad 23 mln w tym roku oraz po niemal 55,5 mln w kolejnych czterech latach.