31 rocznica stanu wojennego

Po 1945 r. udało się siłą narzucić Polakom komunizm, ale po 36 latach siła nie wystarczyła do jego obrony. Mimo stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 r., internowania ok 10 tys. osób i śmierci ponad 100, a wśród nich 19-letniego bialczanina Wojciecha Cieleckiego, zastrzelonego przez patrol wojskowy w nocy z 1 na 2 kwietnia 1982 r., nie udało się spacyfikować i stłumić pragnienia wolności.

Dzięki „Solidarności", stosującej pokojowe metody działania, w 1989 r. rozpoczął się demontaż komunizmu nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach Europy Wschodniej.

W Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości 31-rocznicy wypowiedzenia przez władze wojny własnemu narodowi. Były kwiaty i znicze układające się w napis „PAMIĘTAMY" pod pomnikiem „Solidarności", msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, wspomnieniowa dyskusja z udziałem ks. prałata Mieczysława Lipniackiego, ks. prałata Romana Wiszniewskiego i bialskiego radnego Sławomira Potockiego, okolicznościowy program przygotowany przez młodzież z Bialskiego Centrum Kultury.

Ta rocznica stanowi pretekst do tego, by uzmysłowić młodym zwłaszcza ludziom, w jakim kraju żyli ich dziadkowie i rodzice. Wśród postulatów „Solidarności" (zawierające je tablice wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) znajdują się m.in. żądanie przestrzegania przez władze zagwarantowanej w Konstytucji wolności słowa, druku i publikacji, zaopatrywania rynku w artykuły żywnościowe, a eksportowania wyłącznie nadwyżek czy wprowadzenia wszystkich sobót wolnych od pracy.