DROGI DO LEŚNEJ, NAD GRANICĘ, NOWE SKRZYŻOWANIA

Powiat Bialski ma powody do dumy, prognozy budżetowe na nadchodzący rok są obiecujące. Własne środki fi nansowe plus pozyskane z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych, pozwolą na znaczne inwestycje.

– Dzięki zmianom jakie nastąpiły w powiatowym samorządzie, nawiązała się lepsza współpraca, wzajemne zrozumienie, co umożliwia skuteczniejszą realizację potrzeb mieszkańców powiatu bialskiego – mówi wiceprzewodniczący rady powiatu Marian Tomkowicz,

Wreszcie droga do Leśnej

Aż 38.5 mln zł. powiat bialski przeznaczył na budowę, remonty i utrzymanie dróg. To kwota o 160 % wyższa niż w roku bieżącym.

– Będzie kompleksowa przebudowa drogi Cicibór – Leśna Podlaska. Zaplanowano nie tylko położenie nowej nawierzchni, ale również budowę ronda, chodników oraz odwodnienie. W ramach wieloletniego programu zostanie gruntownie zmodernizowany kolejny odcinek trasy Leśna Podlaska – Biała Podlaska. Staram się również, aby powiat wyremontował drogę Leśna Podlaska – Mariampol – mówi Marian Tomkowicz. Koszt generalnej przebudowy odcinka Cicibór – Leśna Podlaska wyniesie pond 2.8 mln zł. Połowę koniecznych środków udało się pozyskać z budżetu państwa. W kosztach partycypują również samorządy: leśniańska gmina (711 tys.) oraz powiat bialski (712 tys.).

– To był błąd poprzedniej władzy, że nie uczyniła tego wcześniej. Ta droga ma przecież charakter ponadlokalny. Służy nie tylko mieszkańcom, przejeżdżają nią także turyści i pielgrzymki z całej Polski, zdążające do leśniańskiego Sanktuarium – mówi senator Grzegorz Bierecki.

Wygodniej nad granicę

Powiat bialski otrzymał dofi nansowanie na kolejny projekt drogowy. Tym razem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. W ramach projektu przebudowane zostaną droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz droga Malorita-Miedno- -Znamienka na odcinku 5,1 km. Drogi te prowadzą do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z przedsiębiorstwem Robót Drogowych Briestobldostroj z Brześcia na Białorusi. Całkowita wartość projektu to 9, 252 mln zł, w tym dofi nansowanie ze środków unijnych wyniesie 90 %. Wkład własny czyli 925 tys. zł sfinansowany zostanie ze środków obu partnerów.

Warto dodać, że projekt powiatu bialskiego otrzymał dofi nansowanie jako jeden z 18 wybranych, spośród 61 zgłoszonych.

Nowe skrzyżowania

Prawie 10 mln zł uzyskały ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 również miasta Biała Podlaska i Brześć Za środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w Białej Podlaskiej przebudowane zostaną skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i Aleją Solidarności. W obu miejscach powstaną ronda turbinowe (dwupasmowe). Brześć zaś zainwestuje środki w instalację sygnalizacji świetlnej oraz stworzenie centrum zarządzania ruchem.