Szczepan Kalinowski uhonorowany

Laureatem nagrody w tej ostatniej kategorii został  w tym roku dr Szczepan Kalinowski, nauczyciel akademicki,  publicysta, kolekcjoner, od 30 lat zaangażowany  w pomoc Kościołowi i oświacie polskiej na Białorusi.  Jednak – jak ujął to w laudacji Grzegorz Welik, dyrektor  Archiwum Państwowego w Siedlcach – „Szczepan  Kalinowski zasługuje na nagrodę w każdej z dziedzin,  w których jest przyznawana”. Otrzymują ją ludzie, którzy  swoją pracą, działalnością i dorobkiem przyczyniają  się do rozwoju Podlasia w różnych sferach życia  .Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są m.in.  ks. bp. Antoni Dydycz, Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne  im. Karola Lipińskiego, Ośrodek „Misericordia”  Caritas w Białej Podlaskiej i Mariusz Orzełowski,  dyrektor Bialskiego Centrum Kultury. Patron nagrody  – wywodzący się z Podlasia Ludomir Benedyktowicz –  w Powstaniu Styczniowym stracił obie dłonie. Poświęcił  się malarstwu: tworzył pędzlem przytwierdzonym  do metalowej obrączki, którą zakładano mu na przedramię  prawej ręki. Jego obrazy znajdują się m.in. w Narodowych  Muzeach Warszawy, Krakowa i Poznani,  dwa jego płótna posiada także siedleckie muzeum.