Rząd zadba o seniorów

Polityka społeczna to niewątpliwie priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Obok pomocy dla rodzin i młodych, gdzie czołową rolę odgrywa oczywiście Program 500 plus, a także rozpędzający się program Mieszkanie Plus, ogromny nacisk kładziony jest na wsparcie seniorów. Po podwyżkach najniższych emerytur czy bezpłatnych lekach dla emerytów przychodzi czas na kolejne działania. Polityce senioralnej poświęcona była ostatnia konferencja w Uniejowie (woj. łódzkie).

150 milionów na wsparcie

– Ministerstwo Rodziny przygotowało programy skierowane do osób starszych, na które w 2018 roku przeznaczone zostanie 150 mln zł. Będzie to m.in. program aktywizacji osób starszych na lata 2014 – 2020, adresowany do samodzielnych i aktywnych osób starszych, program wieloletni „Senior plus”, w ramach którego tworzone są placówki dziennego pobytu, zarówno dla osób niesamodzielnych jak i samodzielnych, oraz „Opieka 75 plus”, zaspokajający potrzeby osób starszych o ograniczonej samodzielności – powiedziała Aleksandra Wójcik z departamentu polityki senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opieka 75 plus

Nowością jest program „Opieka 75 plus”, który w 2018 roku będzie realizowany po raz pierwszy. Skierowany jest on do seniorów zamieszkujących na terenie małych gmin (do 20 tys. mieszkańców) i umożliwia finansowanie usług opiekuńczych. W pierwszej edycji do gmin trafi 57,4 mln złotych. Rząd szacuje, że wsparciem objętych zostanie około 13, 5 tysiąca osób.

– Chcemy zainteresować gminy rozwijaniem usług opiekuńczych. Uważamy, że tu są nie do końca zdiagnozowane potrzeby – mówił kilka tygodni temu Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Sytuacja emerytów, tych którzy są sami i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych – podkreślała Rafalska, wyjaśniając, że program ma na celu przede wszystkim pomoc osobom samotnym.

Domy pobytu i kluby seniorów

Innym przedsięwzięciem jest inicjatywa „Senior plus”, na którą już w 2017 przeznaczono 30 milionów złotych. Między innymi dzięki tym środkom powstało 35 dziennych domów pobytu i 96 klubów dla seniorów. Na kolejną edycję pójdzie 80 milionów złotych, co pozwoli na utworzenie co najmniej 300 nowych placówek tego typu. Nabór wniosków już ruszył. Włodarze przypominają też, że kilku lat prowadzony jest program aktywizacji społecznej seniorów. Rozmaite podmioty działające na rzecz osób starszych mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności. Kwoty mieszczą się tu w przedziale od 20 do nawet 200 tysięcy złotych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że w 2016 r. seniorzy stanowili ok. 24 proc. społeczeństwa, czyli ponad 9 mln na 38 mln populacji. W kolejnych latach proces starzenia będzie postępował. Szacuje się, że w 2050 roku osoby w wieku 60 plus będą stanowić ok. 40 proc. ogółu ludności Polski. Przygotowaniem programu określającego politykę senioralna do 2030 r. zajmuje się obecnie Rada ds. Polityki Senioralnej, która jest organem opiniodawczym i doradczym ministra rodziny.