Kopciuszek odzyskuje blask

Pałac Potockich określany jest powszechnie mianem perły polskiego rokoka. Nie znajdowało to jednak – niestety – odbicia w czynach. Traktowany przez poprzednich włodarzy po macoszemu niczym Kopciuszek gmach po prostu niszczał. Czynione były nawet zakusy jego sprzedaży. Jerzy Rębek, jeszcze przed ostatnimi wyborami samorządowymi był wśród tych, którzy uważali że pałac powinien stanowić własność miasta i służyć radzyńskiej kulturze. Nie zapomniał o tym po wyborze na funkcję burmistrza, choć przejął miasto z prawie 20 milionami zł. długu. Wspierali go i wspierają w tych zabiegach podlascy parlamentarzyści: senator Grzegorz Bierecki i poseł Jan Szewczak.

W 2015 r. miasto przejęło pałac na własność.

W listopadzie br. powróciło tu po siedmiu latach Archiwum Państwowe – remont pomieszczeń sfinansuje Skarb Państwa, a koszty odnowy miasto zaliczy na poczet czynszu.

W grudniu magistrat złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Pałacu Potockich i Rynku, na co miasto otrzymać może 10 mln zł.

W tym samym miesiącu łukowska firma JanMur zakończyła prace remontowe związane z odnowieniem elewacji pawilonu południowego wschodniego skrzydła pałacu. W ramach prac wykonano m.in. odgrzybianie, uzupełnienie tynków, malowanie oraz wymieniono stolarkę okienną. Jak wyjaśnia burmistrz Jerzy Rębek, wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu.

– Pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić z powodu zbyt wysokich kosztów, jakie przedstawiła firma, która jako jedyna przystąpiła wtedy do konkursu. Wycena przewyższała o ponad 200 tysięcy kwotę, jaką miasto zarezerwowało w budżecie na ten cel – wyjaśnia włodarz.

Całkowity koszt prac wyniósł 319 tys. zł. 160 tys. tej kwoty przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”.