DOSTĘPNOŚĆ PLUS – PROGRAM ŁĄCZĄCY POLAKÓW

Konferencja poświęcona programowi „Dostępność Plus” odbyła się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Udział wzięli w niej m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk, reprezentujący województwo lubelskie.

W trwających od kilku miesięcy pracach nad programem z rządem współpracowały organizacje pozarządowe i samorządy. Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Można tu wyliczyć osoby poruszające się przy pomocy kul, balkoników, lasek, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszące, niedowidzące, mające trudności manualne i poznawcze, po udarze, chorych na Alzheimera, ale również kobiety w ciąży, z małymi dziećmi oraz osoby starsze.

– Zarezerwowaliśmy na Program Dostępność Plus 23 mld zł. Niepełnosprawni muszą mieć pomoc w przełamywaniu barier– powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Czasami nawet wejście po kilku schodach i likwidacja tych napotkanych barier to droga do wolności, odbycia rehabilitacji, pójścia na basen, wyjścia do kina czy na spacer. I z takimi przypadkami spotykamy się coraz częściej. Chcemy działać dla dobra całego społeczeństwa i dobra tych ludzi – dodał szef rządu.

Program ma na celu usuwanie barier przed którymi stoją każdego dnia osoby niepełnosprawne. Założenie to realizowane będzie na dwóch płaszczyznach – uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz przeznaczając środki na inwestycje budowlane, transportowe i technologiczne, dostosowujące przestrzeń publiczną do ich osób. W dłuższej perspektywie program ma zintegrować społeczeństwo oraz uwrażliwić je na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do zadań programu należeć będzie również pomoc w funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej matek z  dziećmi, kobiet w ciąży oraz osób starszych.

– Podpisany dzisiaj program świadczy to ogromnym zrozumieniu dla problemów społeczeństwa, które przez wiele lat było ignorowane oraz o tym, że Rzeczpospolita Polska zmienia się na lepsze – powiedział wicewojewoda Robert Gmitruczuk po uroczystym podpisaniu programu.