Inwestycja za 55 milionów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i  jednocześnie największym centrum diagnostyczno-leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Jest również laureatem wielu nagród i  wyróżnień w rankingach polskich szpitali. W 2017 r. zajął 1. miejsce w kategorii najlepszy szpital w województwie lubelskim. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk odwiedził placówkę, by wręczyć dyplom uznania za wysokie osiągnięcia.

Dyrektor WSzS Dariusz Oleński przedstawił wicewojewodzie strukturę organizacyjną szpitala oraz oprowadził gościa po placówce.

WSzS w  Białej Podlaskiej obejmuje opieką lekarską ok. 380 tys. mieszkańców regionu. Świadczenia zdrowotne udzielane są w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W strukturze WSzS znajduje się 20 oddziałów w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć. Oddziały szpitalne wraz z Ośrodkiem Opieki Medycznej «Domowy Szpital» liczą 717 łóżka. Ponadto bazę Szpitala stanowi Blok Operacyjny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych.

Rocznie hospitalizowanych jest w szpitalu ponad 30 tys. pacjentów, a w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych jest około 116 tys. porad. Świadczenia zdrowotne oferowane przez bialski szpital realizowane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny, a działania ukierunkowane są na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych.

Od 2006 roku Szpital pozyskuje fundusze ze źródeł zewnętrznych m.in. ze środków Unii Europejskiej. Dzięki nim WSzS został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wciąż poszukuje nowych możliwości inwestycji i rozwoju placówki. Jak powiedział dyrektor Oleński, szpital przygotowuje się do przetargu na inwestycję pod hasłem „Bialska Onkologia”, w ramach której ma powstać duża, ponad 600- metrowa pracownia endoskopowa, umożliwiająca badania dolnego i  górnego odcinka układu pokarmowego. Budowa i funkcjonowanie nowego obiektu ma być prowadzona w oparciu o doświadczenie japońskiego szpitala św. Łukasza w Tokio. Będzie to jedyny taki ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedsięwzięcie koordynowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, powstanie z pomocą specjalistów z Japonii. Koszt tej inwestycji  szacowany jest na 55 milionów złotych.