„ZAWODOWY STRZAŁ W 10”

Spotkania zorganizowane zostały w międzyrzeckim Zespole Szkół Technicznych, radzyńskich i parczewskich Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, oraz w bialskim Zespole Szkół Zawodowych Nr 2. Ich adresatami była młodzieży klas II gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych, rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele – doradcy zawodowi. Wzięło w nich udział ponad 1500 uczniów. Celem spotkań było upowszechnienie wiedzy na temat zalet szkolnictwa zawodowego, zachęcenie uczniów do wyboru szkoły zawodowej jako kolejnego etapu rozwoju, ukazanie przykładów współpracy szkół z pracodawcami i jej efektów, oraz zakwestionowanie stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego, jako tego o niższym statusie niż kształcenie ogólne. Każda placówka przygotowała krótkie prezentacje promujące swoje kierunki kształcenia i przedstawiające ofertę edukacyjną. Wszyscy zgodnie podkreślali, iż proponowane kierunki kształcenia w szkołach zawodowych wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy.
Podczas spotkań z młodzieżą zaprezentowano łącznie 21 zawodów kształconych na poziomie technikum i 9, w których nauka realizowana jest w branżowych szkołach I stopnia w sześciu obszarach: administracyjno-usługowym, budowlanym, elektryczno-elektronicznym, mechanicznym i górniczo-hutniczym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska oraz turystyczno-gastronomicznym.
W spotkaniach tych wzięli również udział m.in. Teresa Misiuk – Kurator Oświaty w Lublinie, przedstawiciele władz samorządowych i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, który zauważył w Radzyniu, iż „tak samo jak człowiek – by solidnie stać – musi stać na dwóch nogach, tak samo rozwój kraju uzależniony jest od tego, by zarówno sfera naukowa jak i zawodowa równo utrzymywały ciężar państwa”. Uczniowie w trakcie spotkań mogli zapoznać się nie tylko z bogatym programem szkół zawodowych, ale i z perspektywami, 
rysującymi się przed nimi po zdobyciu atrakcyjnych zawodów.