POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. ZWALCZANIA ASF

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk, kadra kierownicza Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, przedstawiciele służb mundurowych, weterynarii, Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie ASF.

Podczas posiedzenia prof. Niemczuk poinformował uczestników o aktualnej sytuacji epizootycznej na Lubelszczyźnie w aspekcie ASF, a przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił formy pomocy, o które mogą ubiegać się rolnicy z terenów dotkniętych tą chorobą. Podsumowano również przeszukiwania lasów oraz rozmawiano na temat efektów spotkań z hodowcami trzody chlewnej, które odbyły się w czerwcu. Wicewojewoda podziękował uczestnikom za zaangażowanie w organizację  spotkań informacyjnych z rolnikami.  Wyraził nadzieję, że dalsza współpraca przyczyni się do zwiększenia świadomości hodowców, a w konsekwencji do skutecznego zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF na kolejnych terenach.