RAPORT O STANIE MIASTA

Raport o stanie finansów miasta zamówił jeszcze poprzedni prezydent miasta, ale – ponieważ jego wyniki nie napawały optymizmem – dokument schowano do szuflady. Prawdę o złej sytuacji finansowej Białej Podlaskiej obnażył dopiero prezydent Dariusz Stefaniuk.

– Po czterech latach przyszedł czas podsumowania, czy udało nam się wykonać plan ratowania miasta z fatalnej sytuacji budżetowej. Do raportu podchodziliśmy z niepewnością ale mimo wszystko zależało mi, aby była to w pełni obiektywna analiza – mówi Dariusz Stefaniuk.

Według analizy zespołu Jacka Sieraka od 2015 roku nastąpił gwałtowny wzrost dochodów budżetu Białej Podlaskiej. Duże znaczenie przy tym miał wzrost wpływu z podatków dochodowych.

Znaczący wpływ na stabilizację miejskiego budżetu miały ponadto zwyżkujące dochody z subwencji i dotacji, w tym przede wszystkim z rządowego programu 500 plus. Wg analizy Biała Podlaska jest dzięki temu bardziej atrakcyjna dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Dochody budżetu miasta uległy znacznemu podwyższeniu w następstwie pozyskania wysokich kwot środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej. Z przedstawionych danych widać wyraźnie, że Biała Podlaska należy do liderów pozyskiwania funduszy unijnych wśród miast regionu i Polski Wschodniej. Od 2015 roku nastąpił także wyraźny wzrost wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych do rekordowego poziomu, jakiego wcześniej miasto nie osiągnęło.

– Analiza mojego zespołu badawczego wykazała, że sytuacja budżetu miasta jest stabilna. Biała Podlaska posiada potencjał finansowy, który będzie mogła wykorzystać w najbliższych latach na przykład na wkład własny do projektów unijnych – podsumowuje dr Jacek Sierak.

Deklarowane przez Dariusza Stefaniuka inwestycje zawiera film zaprezentowany na zakończeniu kampanii PiS 18 października, dostępny na facebooku. Są wśród nich m.in.: uzbrojenie terenów specjalnej podstrefy ekonomicznej, budowa wschodniej obwodnicy od Al. Solidarności do lotniska i podstrefy, intermodalne centrum logistyczne na lotnisku, budowa rond na ul. Łomaskiej, na skrzyżowaniach z obwodnicą oraz sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Narutowicza, przebudowa ul. Sidorskiej i kontynuacja budowy ul. Armii Krajowej.