SPOTKANIE OPŁATKOWE

W opłatku uczestniczyli: senator RP Grzegorz Bierecki, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski z wicemarszałkiem Dariuszem Stefaniukiem, przedstawiciele duchowieństwa, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie.

Senator Bierecki składając zebranym życzenia wyraził nadzieję, że nowy budżet, który jest prospołeczny i proinwestycyjny, umożliwi dalszy rozwój kraju i regionu lubelskiego. Marszałek województwa lubelskiego dodał, że dołoży wszelkich starań, aby środki na rozwój województwa były równomiernie dzielone pomiędzy każdą z części Lubelszczyzny.