Spotkanie bialskich policjantów z przedstawicielami klubów sportowych

W miniony piątek z inicjatywy bialskich funkcjonariuszy odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na stadionach w czasie rozgrywek piłki nożnej rundy wiosennej. Miało ono na celu przypomnienie zasad współpracy pomiędzy klubami sportowymi  a policjantami, podczas zbliżających się rozgrywek. Główny nacisk położono, na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tych imprez.

Poza kierownictwem bialskiej komendy w spotkaniu udział wzięli komendanci komisariatów, naczelnicy wydziałów, policjanci zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi pseudokibiców i imprez masowych.

Na zaproszenie odpowiedzieli również Prezesi klubów sportowych z terenu powiatu, przedstawiciel Agencji Ochrony dbającej o bezpieczeństwo podczas rozgrywek piłkarskich oraz przedstawiciel Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania przypomniano obowiązujące przepisy w zakresie organizacji imprez sportowych. Mówiono również o obowiązkach i odpowiedzialności organizatorów oraz roli policji w czasie zabezpieczania sportowych wydarzeń. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na wymagane przepisami zabezpieczenia obiektów podczas meczów i odpowiedzialności klubów za przygotowane imprezy.

W trakcie rozmowy był czas na wymianę doświadczeń i wypracowanie jednolitych form działania w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych, pomiędzy policjantami i przedstawicielami klubów sportowych. Piątkowe spotkanie pozwoliło na zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań Policji wobec organizatorów zawodów sportowych w zakresie bezpieczeństwa na stadionach, a także organizatorów w stosunku do Policji.Każdy uczestnik zgodził się ze stwierdzeniem, że nie ma pobłażania dla stadionowych chuliganów, a naszym wspólnym celem jest ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na stadionach powiatu bialskiego.