Lubelskie: 19,4 mln na rozwój i utrzymanie miejsc opieki dzięki Maluch+ 2019

O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Ponad tysiąc nowych miejsc dla najmłodszych

W województwie lubelskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego
w 29 placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 1 091 nowych miejsc.

Samorządy otrzymają ponad 11 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 12 gminach:
– w module 1 a
• Biała Podlaska – 460,24 tys. zł na utworzenie 19 miejsc opieki dla najmłodszych oraz
7,6 tys. zł na funkcjonowanie
• Jabłonna – 450 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki dla najmłodszych
• Cyców – 210 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 6 tys. zł na ich funkcjonowanie
• Milejów – 389 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
• Spiczyn – 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych
• Serokomla 1,8 mln zł na utworzenie 60 miejsc opieki dla najmłodszych
• Poniatowa – 960 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki dla najmłodszych
• Piaski – 198,3 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 21 tys. zł na ich funkcjonowanie
– moduł 1 b
• Niemce, 131,6 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 6,4 tys. zł na ich funkcjonowanie
• Adamów – 1,1 mln zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych
• Świdnik – 3,3 mln zł na utworzenie 150 miejsc opieki dla najmłodszych
• M. Chełm – 1,52 mln zł na utworzenie 70 miejsc opieki dla najmłodszych

W sumie to 493 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie lubelskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie 4,7 mln zł, utworzą 598 miejsc dla najmłodszych
w 6 gminach.

– „Placówki opieki nad naszymi najmłodszymi pociechami są bardzo potrzebne. Pozwalają rodzicom wrócić na rynek pracy, łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. W tym roku po raz kolejny budżet programu Maluch+ wyniósł 450 mln zł, czyli trzy razy więcej niż na starcie programu w 2015 r. Dzięki temu powstanie w tym roku w całej Polsce prawie 27,6 tys. nowych miejsc opieki” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsce
Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie lubelskim takie dofinansowanie otrzymało 8 samorządów: Biała Podlaska, Jabłonna, Cyców, Milejów, Spiczyn, Serokomla, Poniatowa, Piaski.
– „By jeszcze bardziej zachęcić samorządy do rozwijania sieci żłobków czy klubów dziecięcych zwiększyliśmy w tej edycji „Malucha+” kwotę dofinansowania na utworzenie nowego miejsca. Wzrosła ona z 20 tys. zł do 30 tys. zł dla gmin, gdzie nie ma jeszcze żadnych miejsc opieki, a z 20 do 22 tys. zł dla gmin posiadających już takie placówki”- mówi minister Elżbieta Rafalska.

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Dofinansowanie dla już istniejących miejsc

W województwie lubelskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają ponad 3,27 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 2 311 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w województwie lubelskim w 2019 roku, przeznaczone zostanie 307,3 tys. zł.
27,6 tys. nowych miejsc opieki w całej Polsce

Wyniki konkursu „Maluch+ 2019” są już znane. Można je sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. W sumie w ramach programu Maluch+ edycja 2019 gminy oraz instytucje niepubliczne otrzymają na tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki środki
w wysokości
ok. 386 mln zł.

W tej edycji programu na terenie 446 gmin powstanie 972 nowe żłobki, kluby dziecięce oraz usługi dziennych opiekunów, które przyjmą w sumie 27,6 tys. najmłodszych dzieci.

Aż 77,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r.
W tym 728 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 90 miejsc
z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. z resortowego programu Maluch przeznaczone zostanie 4,2 mln zł.

Łącznie w latach 2017-2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,8 mln zł (to dofinansowanie do 1,6 tys. miejsc).

Dzięki zmianom wprowadzonym w tzw. ustawie żłobkowej w 2017 roku, żłobek lub klub dziecięcy od 2018 roku może założyć i prowadzić także powiat i samorząd województwa. Wprowadzono także ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu placówek opieki dla najmłodszych. Żłobki i kluby dziecięce zostały także zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie lubelskim 5 009 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w 937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost
o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (26% gmin w skali kraju). Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi Maluch+ zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.