Miliony nowych drzew wyrośnie w naszym regionie

Bardzo radosne wiadomości z lubelskich Lasów Państwowych. Planują posadzenie milionów drzew. 

Początek wiosny to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. To czas, kiedy leśnicy sadzą nowe pokolenia lasu. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaplanowała do odnowienia ponad 3100 ha, z czego odnowienia naturalne będą stanowiły przeszło 260 ha. Dodatkowo lubelscy leśnicy planują zalesić 5,22 ha gruntów porolnych, nieużytków czy gruntów zrekultywowanych. W 2018 roku wyprodukowano prawie 42 mln sadzonek drzew liściastych i iglastych. Ponad połowa z nich zostanie wykorzystana m.in. do tegorocznych odnowień i zalesień – czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Przed posadzeniem nowego lasu musimy odpowiednio przygotować grunt pod odnowienia, co czynimy już jesienią poprzedniego roku. W tym celu pracownicy Zakładów Usług Leśnych wykonują odpowiednie działania np. wymieszanie podłoża (gleby próchnicznej i gleby mineralnej) przy pomocy specjalistycznego sprzętu (frezy, pługi). W ten sposób powstają rządki oddalone od siebie w równej odległości 1,4m. Staranne wykonanie zabiegu przygotowania gleby pod uprawę ułatwia przyjęcie się sadzonek, ich szybki i prawidłowy wzrost oraz polepsza stan zdrowotny nowego lasu.Dobrze przygotowana gleba stwarza również dogodniejsze warunki do sadzenia ręcznego.