Piękne święto wolności w kolebce Konstytucji 3 Maja

 – 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to święto radosne. To święto nietypowe dla naszej historii. Zadaje ono kłam wielu wydarzeniom, które w różnych okresach czasów świętowaliśmy. Poeta mówi: mijają lata i niestety zmieniają świat i zmieniają nas. Często im dalej od wydarzenia, tym pamięć słabsza i serca mniej gorące. A w tym przypadku jest zupełnie inaczej – powiedział wicewojewoda podczas wystąpienia.

 – Nasz wielki rodak z Radzynia, Ignacy Potocki powiedział, że Konstytucja 3 Maja była ostatnim zrywem i ostatnia próbą ratowania I Rzeczypospolitej. Niektórzy mówią, że to był początek końca. Z kolei wybitny historyk Andrzej Halwa mówi: to było wydarzenie, które poruszyło lawinę, bo interwencja rosyjska, bo drugi rozbiór, bo wielka insurekcja kościuszkowska, niestety nieudana i Finis Poloniae w 1795r. a potem długie 123 lata oczekiwania na ideał, na wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczypospolitą – podkreślił Gmitruczuk i dodał: Ta konstytucja to taka Gwiazda Polarna. Nie jest najjaśniejsza na firmamencie nieba, ale jest zawsze widoczna. Pokazywała i pokazuje nam Polakom kierunek i dążenie do rozwoju.

Nawiązując do historii powstania treści majowej Konstytucji, wicewojewoda powiedział: Jesteśmy dumni, że tutaj w Radzyniu Podlaskim powstawała jej znamienita część. Niektórzy powiedzą, że to nieprawda, bo nie ma zapisków. Każda legenda ma ziarno prawdy i powinniśmy być dumni z naszej radzyńskiej legendy, z wydarzenia, które po 228 latach świętujemy nie tylko tutaj w Radzyniu, nie tylko na zamku w Warszawie, nie tylko w całym kraju, ale wydarzenia, które upamiętniają wszyscy Polacy gdziekolwiek są na świecie. Boże błogosław Rzeczpospolitą, Boże błogosław wszystkich jej mieszkańców – zakończył.

Wicewojewoda uczestniczył w obchodach Konstytucji 3 Maja również w Parczewie.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Niepodległości, wicewojewoda powiedział: Często dłuższa perspektywa, dalsze widzenie pokazuje słuszność danego postępowania, ponieważ 228 lat temu nie wszyscy się cieszyli z tego, że uchwalono skonfederowaną konstytucję w dniu 3 maja. Była to konstytucja bardzo nowatorska, pierwsza w Europie i oparta o republikańskie wartości. Ale z biegiem lat, chociaż I Rzeczypospolita została rozdarta przez zaborców, chociaż byliśmy podlegli obcym mocarstwom, to pamięć o konstytucji wyznaczała kolejnym pokoleniom kierunek w walce o wolność i niepodległość. Ten rok w Parczewie możemy uznać za nasz rok, ponieważ obchodzimy 250. rocznicę Unii Lubelskiej. To tutaj w Parczewie spotykały się wojska maszerujące w 1812 roku na Moskwę. Co prawda wiele wydarzeń w naszej historii kończyło się niepowodzeniami. Nawet konstytucja przetrwała tylko 14 miesięcy, ale pamięć o niej jest żywa za co serdecznie dziękuję burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta Parczew oraz wszystkim tutaj zgromadzonym. – podkreślił Gmitruczuk.

W parczewskim wydarzeniu uczestniczyli: radny Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, burmistrz miasta Parczew Paweł Kędracki, a także przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańcy Parczewa.

**

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest to najstarsze, polskie święto państwowe. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791r. Jest to również najważniejsze, polskie (i litewskie) święto o znaczeniu międzynarodowym, bo to właśnie nasz konstytucja, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. I zawsze bądźmy z tego dumni.