Ta inwestycja to będzie impuls dla naszego regionu.Wojewoda wydał pozwolenie

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia, na którym wojewoda przedstawił podpisany dokument.
 
– Odcinek jest niezwykle ważny– zaznaczył Przemysław Czarnek. – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy jednego z sześciu odcinków na dystansie Lublin-Lasy Janowskie. Pozostałe zrid-y będą wydawane w najbliższych tygodniach. Realizacja inwestycji via Carpatia odbywa się zgodnie z harmonogramem i terminy realizacji tej inwestycji nie są zagrożone.
 
Wojewoda podziękował za ciężką pracę uzgodnieniową odbywającą się pomiędzy kilkoma urzędami: zespołowi Wydziału Infrastruktury, Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa  LUW,  GDDKiA, RDOŚ. – Pracujemy przy kolejnych odcinkach intensywnie, i myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy mieli dla państwa pozytywne informacje do zakomunikowania – zapewniał Przemysław Czarnek.
 
Uczestniczący w konferencji minister Artur Soboń podkreślił ogromne znaczenie połączenia komunikacyjnego.– To kolejny krok w realizacji priorytetowej dla nas inwestycji, bo via Carpatia jest  absolutnie fundamentem rozwoju społeczno-gospodarczego, nie tylko Polski Wschodniej, ale w ogóle tej części Europy – powiedział podczas briefingu.
 
– Inwestycja przebiega przez cztery województwa w Polsce. To 680 km drogi, która połączy Bałtyk z Karpatami. To strategiczna z punktu widzenia naszego rządu inwestycja, która nie była realizowana przez naszych poprzedników – podkreślił minister.
 
Realizacja obecnej inwestycji, współfinansowanej ze środków europejskich jest zapewniona. Dalsze prace przy budowie drogi ekspresowej również nie są zagrożone. – W budżecie UE, który negocjujemy na przyszłą perspektywę finansową via Carpatia ma gwarancje finansowania – powiedział Soboń.
 
Via Carpatia została dołączona do sieci dróg w rozporządzeniu europejskim w ubiegłym roku. 17 kwietnia kilka państw: Polska, Litwa. Bułgaria, Rumunia, Węgry i Słowacja zgłosiły formalny wniosek włączenia. Zostanie on uwzględniony w następnym rozporządzeniu europejskim.
 
– To daje gwarancje, że w budżecie europejskim na przyszłą perspektywę ta droga będzie miała finansowanie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasza obietnica składana przez ś.p. prof. Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku o budowie via Carpatii ma solidne podstawy finansowe – stwierdził Soboń.