Skąd się wziął niedźwiedź z koroną?

Herb przedstawia kroczącego na tylnych łapach białego (srebrnego) niedźwiedzia. Ma on na szyi żółtą (złotą) koronę, natomiast w przednich łapach trzyma żółty (złoty) podwójny krzyż, nazywany w heraldyce jako półtrzeciakrzyż. Tło herbu jest czerwone. W ścisłej korelacji z herbem jest flaga powiatu. Od strony drzewca, w czerwonym polu, umieszczone zostało godło z herbu. Z kolei wolny kraniec flagi jest łukowaty od dołu. Wypełnia go osiem pasów, które naprzemiennie są białe (srebrne) i żółte (złote). Nawiązują one do kolorów godła. Trzecim elementem insygniów powiatu radzyńskiego jest pieczęć. W jej centrum znajduje się niedźwiedź. Z kolei w otoku, na samej górze, widnieje krzyż, od którego – czytając zgodnie z ruchem wskazówek zegara – umieszczono napis „POWIAT RADZYŃSKI”.

Symbolika insygniów ściśle nawiązuje do historii terenów zajmowanych przez dzisiejszy powiat radzyński oraz jego stolicy – Radzynia Podlaskiego, a także podkreśla przynależność do woj. lubelskiego. O wyborze niedźwiedzia na godło zadecydowały trzy okoliczności. Po pierwsze – nawiązuje on do średniowiecznej heraldyki całego regionu, gdzie w herbach wielu miast umieszczone zostały dzikie zwierzęta. Po drugie – motyw niedźwiedzia w sposób pośredni łączy się z herbem Grota z Ostrowa, który w 1468 r. lokował na prawie magdeburskim miasto Radzyń (pieczętował się on Rawiczem, tj. panną na niedźwiedziu). Po trzecie – odnosi się do współczesnego herbu Radzynia Podlaskiego, w którym widnieje biały niedźwiedź (kroczący w lewo) na czerwonym tle.

Dla odróżnienia niedźwiedź w herbie powiatu radzyńskiego został pokazany jako wspięty, czyli uniesiony na tylnych łapach. Umieszczona na jego szyi korona dodaje mu godności i podkreśla fakt uczynienia Radzynia Podlaskiego stolicą powiatu. Ponadto nawiązano tutaj do herbu woj. lubelskiego i znajdującego się w nim jelenia ze złotą koroną na szyi (Radzyń już od średniowiecza znajdował się w granicach właśnie woj. lubelskiego). I wreszcie, przypomina ona króla Kazimierza Jagiellończyka, za panowania którego lokowano tutaj miasto, a ziemia lubelska stała się osobnym województwem. Z kolei krzyż – trzymany przez niedźwiedzia w łapach – odwołuje się do nowożytnych dziejów Radzynia. Pochodzi on z herbu Potockich (Pilawa), właścicieli Radzynia. To oni wznieśli radzyński pałac, który odzwierciedlał pozycję miasta i zapewne przyczynił się do uzyskania rangi powiatowej. Do dnia dzisiejszego stanowi on chlubę oraz znak rozpoznawczy Radzynia Podlaskiego i całego powiatu radzyńskiego.