Piękne życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla biskupa Sawczuka: Niech nigdy nie zabraknie Ekscelencji opieki Opatrzności oraz życzliwości i pomocy ze strony członków Kościoła lokalnego

"Niech nigdy nie zabraknie Ekscelencji opieki Opatrzności oraz życzliwości i pomocy ze strony członków Kościoła lokalnego, nad którym Ksiądz Biskup obejmuje zwierzchnictwo.

Z wielkim szacunkiem myślę o drodze życiowej Ekscelencji znaczonej pracą w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach i tamtejszym Instytucie Teologicznym, o zaangażowaniu w duszpasterską misję, pełnioną z miłością i oddaniem wśród wiernych diecezji siedleckiej. Od dzisiaj przewodzi Ksiądz Biskup Kościołowi drohiczyńskiemu i zarządza diecezją, w której spotykają się różne religie, kultury i tradycje. Jestem przekonany, że w osobie Księdza Biskupa ekumenizm i dialog międzyreligijny znajdą tu wielkiego sojusznika.

Z serca życzę Ekscelencji, aby duszpasterska służba umacniała wiarę, nadzieję i miłość diecezjan, aby przynosiła dobre owoce Kościołowi w Polsce i całej naszej narodowej wspólnocie." – napisał w liście skierowanym do biskupa Piotra Sawczuka Prezydent RP Andrzej Duda. 

List został odczytany przez kapelana prezydenta ks. kan. Zbigniewa Krasa podczas ingresu, jaki odbył się w katedrze drohiczyńskiej pw. Trójcy Świętej w minioną sobotę. 

Życzenia Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski złożył też abp Stanisław Gądecki w imieniu wszystkich biskupów skierował życzenia dla nowego biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka z okazji jego sobotniego ingresu do katedry drohiczyńskiej. Gądecki zapewnił nowego ordynariusza o wsparciu duchowym i modlitwie .

– Wraz z diecezją drohiczyńską raduje się dziś Kościół, który jest w Polsce. Wraz z modlitwą wiernych Kościoła lokalnego, któremu z woli Bożej – przez decyzję Jego Świątobliwości papieża Franciszka – będzie ksiądz biskup przewodniczył, swoje modlitwy zanoszą w intencji Waszej Ekscelencji świeccy, osoby życia konsekrowanego, prezbiterzy i biskupi ze wszystkich polskich diecezji, a także rozproszona po całym świecie Polonia" – możemy przeczytać na stronie Episkopatu Polski. Życzenia zostały odczytane również w drohiczyńskiej katedrze podczas sobotniego podczas ingresu.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że "Kościół Boży to Oblubienica Chrystusa, a dzisiejszy ingres to zaślubiny biskupa z diecezją". "Jednocześnie Kościół to mistyczne Ciało naszego Pana, a ingres jest znakiem szczególnej więzi między biskupem i Chrystusem, znakiem szczególnego wybrania i zaufania, którym Bóg obdarza każdego następcę apostołów, powierzając jego pasterskiej miłości, pasterskiej roztropności i pasterskiemu poświęceniu część swojego umiłowanego Kościoła".

Arcybiskup Gądecki przypomniał również słowa papieża Benedykta XVI, które ten skierował do Sawczuka podczas jego sakry biskupiej w 2013 roku w katedrze św. Piotra w Rzymie: "Możemy powiedzieć, że biskup winien być nade wszystko człowiekiem, któremu zależy na Bogu, ponieważ tylko wówczas naprawdę zależy mu na ludziach. Moglibyśmy też powiedzieć odwrotnie: biskup powinien być człowiekiem, któremu ludzie leżą na sercu, którego przejmuje los ludzi. Musi on być człowiekiem dla innych. Może on jednak być nim naprawdę wówczas, kiedy jest człowiekiem zdobytym przez Boga".

"Życzę więc Waszej Ekscelencji, aby – będąc w swojej pasterskiej posłudze cały i zawsze dla Boga – był ksiądz biskup zawsze i cały i dla ludzi. Zdobyty przez Boga, zdobywał dla Boga ludzkie serca".

W życzeniach Przewodniczący Episkopatu Polski nawiązał również do postawy trzech biblijnych mędrców, którzy przyszli złożyć dary narodzonemu Chrystusowi i ich odwadze. "Odwadze podobnej do tej, dzięki której mędrcy podjęli decyzję, aby ruszyć w długą drogę za gwiazdą. "Cechowała ich odwaga i pokora wiary. Trzeba było odwagi, aby przyjąć znak gwiazdy jako nakaz wyruszenia, aby wyjść ku temu, co nieznane, niepewne, na drogi, na których czyhało wiele niebezpieczeństw. Możemy sobie wyobrazić, że decyzja tych ludzi wywołała wiele kpin: szyderstwa realistów, którzy potrafili jedynie wyśmiewać marzycielstwo tych ludzi. Ten, kto wyruszał w drogę kierując się tak niepewnymi obietnicami, ryzykując wszystko, mógł wydawać się jedynie śmieszny. Lecz dla tych ludzi, głęboko przejętych Bogiem, droga według Jego wskazań była ważniejsza od ludzkiej opinii".

Abp Gądecki życzył nowemu biskupowi drohiczyńskiemu "wiary odważnej i pokornej, dzięki której będzie ksiądz biskup dalej – wraz z wiernym Ludem Bożym diecezji drohiczyńskiej – kroczył po niepowtarzalnych ścieżkach Ducha Świętego, który od pokoleń prowadzi bezpiecznie tych, którzy wsłuchani są bardziej w Jego głos, niż w głos tego świata".

Nowy biskup drohiczyński zapowiedział, że będzie starał się udźwignąć brzemię odpowiedzialności za drohiczyńską wspólnotę. 

„Ufam, że z Bożą pomocą potrafię udźwignąć brzemię odpowiedzialności za Kościół Drohiczyński i strzec duchowych skarbów, jakie ona ma. O to proszę i na to liczę, będąc wspierany przez dwóch Biskupów: bpa Tadeusza Pikusa  i bpa Antoniego Pacyfika Dydycza” – powiedział w homilii bp Sawczuk.

Przypomnijmy, że biskup Piotr Sawczuk został mianowany biskupem drohiczyńskim 17 czerwca i zastąpił na tej godności bp. Tadeusza Pikusa, który ze względów zdrowotnych musiał zakończyć swoją posługę. Biskup Sawczuk ma 57  lat i wcześniej był biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Przez długie lata związany był również z Biała Podlaską. 

 

Autor: Stanisław Karnacewicz