Poruszające wystąpienie senatora Grzegorza Biereckiego o Żołnierzach Wyklętych. To trzeba zobaczyć. WIDEO

Uroczyste przekazanie symbolicznego czeku odbyło się w czwartek, 5 września. Okazją ku temu była połączona specjalna sesja rady miasta, powiatu i gminy Radzyń Podlaski zwołana w związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.

– Moja fundacja od początku wspiera inicjatywy związane z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych, o bohaterach, którzy walczyli z Niemcami a następnie stawili czoła Sowietom i komunistycznym zdrajcom. Uważam, że głęboka zmiana, jaką obserwujemy i  współtworzymy obecnie w Polsce ma swoje źródło między innymi w wydobyciu na światło dzienne skrywanej przez dekady historii powojennego powstania niepodległościowego – mówi nam senator Grzegorz Bierecki, któremu za wsparcie budowy muzeum dziękował burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.

Przypomnijmy, że niedawno zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy władzami miasta a Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra” w sprawie organizacji muzeum przy ul. Warszawskiej 5a. Ten niepozorny barak to wyjątkowe miejsce w skali regionu, może jedno z niewielu takich w kraju. Tu w czasie wojny mieścił się areszt Gestapo, a po wojnie – Urzędu Bezpieczeństwa.

Budynek jest świadkiem tragedii tysięcy osób, którym najpierw Niemcy, a potem komuniści zgotowali piekło na ziemi. W piwnicach, w których znajdowały się cele aresztu, zachowały się oryginalne drzwi z judaszami, a na ścianach do dziś widnieją inskrypcje wyryte przez więźniów. „Utworzenie wspólnej instytucji kultury ma służyć inicjowaniu i rozwijaniu zainteresowania lokalną przeszłością i historią Polski, ale także inspirowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz działalności popularyzującej materialne ślady przeszłości, gromadzenie zabytków i pamiątek materialnych i niematerialnych, związanych z okupacją niemiecką i sowiecką ziemi radzyńskiej i działalnością niepodległościową jej mieszkańców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, związanej miejscem po byłym areszcie śledczym Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa” – czytamy w podpisanym porozumieniu.

Obie strony zadeklarowały współpracę merytoryczną podczas prac przygotowawczych do utworzenia Muzeum. Poza Fundacją Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” stworzenie radzyńskiego muzeum wesprze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekaże dotację w wysokości 105 tys. zł oraz Fundacja Fundusz Rewitalizacji.