Wojewoda na kongresie Ruchu Europa Christi w Lublinie

Podczas kongresu wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, wygłosił referat „Wpływ neomarksizmu na nauczanie o rodzinie”, w którym zwrócił uwagę na problem wyludniania się, bezdzietności, obniżenia wskaźnika dzietności w społeczeństwie Europy i Polski .

– To nie jest problem, to zapaść demograficzna– mówił wojewoda. – To problem śmiertelny i jego powaga musi zostać doceniana przez wszystkich, którzy realnie myślą o przyszłości tego społeczeństwa, tego narodu, tego państwa. I w ogóle o przyszłości Europy – dodał.

Wpływ postmodernizmu oraz neomarksizmu na nauczanie o rodzinie, na sposób pojmowania funkcji rodziny był ogromny w Europie Zachodniej. Jego niebezpieczeństwo polega na tym, że niszczy tkankę wspólnotową bez użycia siły.

– My paradoksalnie, że mieliśmy komunę, i z czym innym walczyliśmy, uchroniliśmy się od negatywnego wpływu postmodernizmu oraz neomarksizmu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Nie mieliśmy tego w agendzie naszych zainteresowań. To się do nas nie dostało. Na Zachodzie już wtedy przegrywano wojnę o przyszłość Europy chrześcijańskiej, o przyszłość rodziny – wyjaśniał wojewoda Czarnek.

– Po roku dziewięćdziesiątym wtargnęło to do nas jak fala tsunami, zalewając nasze myślenie o rodzinie, małżeństwie, narodzie, w ogóle o wspólnocie. Efektem tego były kryzysy lat dziewięćdziesiątych, totalny klerykalizm, myślenie o małżeństwie nie w kontekście jego funkcji, tylko samozadowolenia, przyjemności, osiągania czegoś, co wiąże się z zaspokajaniem potrzeb doczesnych. Oderwani zostaliśmy także od perspektywy zbawienia – powiedział Przemysław Czarnek.

Współczesne ideologie uderzają w kobietę, bo ona w rodzinie pełni rolę najważniejszą, wręcz nie do zastąpienia.– Kobieta ma funkcję kreowania ogniska domowego. Uderzenie w rodzinę idzie zawsze przez kobietę i od tego jest feminizm, tzw. wyzwolenie kobiet czyli walka z rodziną – zaznaczył wojewoda.

Pierwsza sesja kongresowa odbyła się na Jasnej Górze w lutym br., następne – w maju w czeskim Velehradzie oraz we wrześniu w słowackiej Nitrze. Przypomniały one rolę Apostołów Słowian, współpatronów Europy – świętych Cyryla i Metodego w dziele ewangelizacji naszego kontynentu, dla którego jest ciągle wsparciem, jako wschodnie płuco Kościoła. Chrześcijanie wschodni mogą stać się ogromną pomocą w obliczu zagrożenia przez światowy ateizm. Obserwowana jest integracja kulturowa i religijna krajów grupy wyszehradzkiej.

Kolejne zaplanowane sympozja kongresowe w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu skupią swoją uwagę m.in. na Karcie Praw Rodziny. Zawarte w niej propozycje są zdecydowanym przeciwstawieniem się karcie LGBT wspierającej środowiska homoseksualne. W sytuacji, gdy obserwowane są coraz śmielsze polityczne działania tych środowisk, Karta Praw Rodziny jest doskonałym oparciem przeciw ofensywie europejskiej lewicy, tak bardzo zagrażającej polskiej racji stanu.

W ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” spotkania odbędą się również we Wrocławiu (11 listopada) oraz we Lwowie (18-20 listopada).

Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. Ireneusza Skubisia poprzez organizowany kongres wskazuje na elementy spójności kulturowej, religijnej oraz politycznej Polski i Europy. Celem kongresu jest również przypomnienie mieszkańcom Starego Kontynentu o jego chrześcijańskiej tożsamości, a także roli Polski i Polaków w tworzeniu oraz budowaniu kultury i tożsamości europejskiej. Kongres wpisuje się w obecną politykę państwa broniącego tradycyjnej rodziny poprzez promowanie Karty Praw Rodziny.

Fundacja „Myśląc Ojczyzna” jest głównym organizatorem kongresu Ruchu „Europa Christi” oraz współorganizatorem jego zagranicznych sesji.