Bezcenne Tajemnice Bialskiego Klasztoru

O bardzo ważnych dla historii i tożsamości Białej Podlaskiej i całego regionu odkryciach pisaliśmy w Tygodniku Podlaskim wielokrotnie.

Barokowe dzieła sztuki

Barokowe malowidła pochodzą z końca XVII wieku a ich fundatorką była siostra króla Jana III Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa. Przedstawiają m.in. sceny z życia franciszkanów reformatów – to właśnie do tego zakonu należał w przeszłości zamieszkiwany dziś przez kapucynów budynek.

Po kasacie zgromadzenia i zajęciu klasztoru przez Rosjan w 1864 roku freski zostały zamalowane. Sytuacje pogorszyło położenie instalacji elektrycznej w klasztorze – tory do okablowania „poprzecinały” ukryte pod kolejnymi warstwami dzieła. Fresk odkryto ponownie podczas remontu, który odbywał się w 1997 roku. W 2012 roku dr Sławomir Kamiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził prace inwentaryzacyjne bezcennych malowideł. Teraz trwają prace konserwatorskie.

Pierwszy wizerunek Białej?

– Odkryliśmy część malowideł znajdujących się w wejściu do refektarza. Jest to przedstawienie św. Klary i św. Agnieszki oraz brama symbolicznie wskazująca na św. Franciszka, który wysyła zakonników do Białej Podlaskiej. Być może jest to najstarsze zachowane przedstawienie miasta – mówi dr Sławomir Kamiński. Konserwator poinformował też, że zdjęto już wszystkie wtórne warstwy farby oraz uzupełniono tynki zniszczone podczas montażu instalacji elektrycznej.

– Warstwa malarska została skonsolidowana, przywracany jest w tej chwili pierwotny wygląd malowideł – dodaje dr Kamiński.

Pomoc i wrażliwość

Pieniądze na odkrycie i zabezpieczenie polichromii pochodzą z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki na projekt przekazała też fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” – parlamentarzysta od samego początku zaangażował się w dzieło zachowania bezcennych zabytków. – Bez pomocy senatora Grzegorza Biereckiego wykonanie zamierzonych prac byłoby niemożliwe. Dzięki jego wrażliwości i zaangażowaniu wszystkich osób wspierających prace ważne elementy dziedzictwa kulturowego naszego regionu wracają do życia. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprosić mieszkańców Białej Podlaskiej do nas, by mogli podziwiać malowidła w pełnej krasie – mówi gwardian klasztoru w Białej Podlaskiej brat Bogdan Augustyniak, dodając, że wraz dr Kamińskim kapucyni przygotują specjalną broszurę, w której przedstawiona zostanie historia polichromii i opisany sposób ich restaurowania.