Kolejne samorządy dostały pieniądze na drogi. Dzięki wsparciu rządowemu powstaną ważne inwestycje

– Byliśmy przekonani, że wszystkie poprawnie formalnie złożone wnioski do FDS na rok 2019 będą zrealizowane. Ta część funduszy, którą dziś mamy zaszczyt przekazywać, to efekt oszczędności poprzetargowych, które miały miejsce– mówił wojewoda podczas uroczystości w Lubelskim Urzędzie wojewódzkim.
 
Zrealizowanych zostanie sześć zadań powiatowych oraz trzynaście zadań gminnych. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 39.398 tys. zł, przy kwocie dofinansowania 24.988 tys. zł. Z tego zadania gminne pochłoną 16.561 tys. zł, przy wsparciu z FDS 11.117 tys. zł. Zadania powiatowe to 22.837 tys. zł z dofinansowaniem w kwocie 13.871 tys. zł.
 
Wszystkie zadania z tegorocznego, wiosennego naboru, które zostały zamieszczone na listach zadań rezerwowych powiatowych i gminnych uzyskały dofinansowanie ze środków FDS.
 
– Kosztorysy inwestorskie przy tych wnioskach były wykonane, jak się okazuje, bardzo trafnie. Do tego stopnia trafnie, że powstaje dużo oszczędności poprzetargowych. Musimy mieć jasność, że ogrom środków rzuconych na rynek naprawdę spowodował rozwój przedsiębiorstw. Są to w wielu przypadkach firmy lokalne– powiedział wojewoda Czarnek.
 
W sumie w województwie lubelskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowanych będzie w tym roku 446 zadań na łączną kwotę 890.694 tys. zł, przy dofinansowaniu 547.405 tys. zł.
 
 
***
 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.