Lisiowólka i grota Maryi nieopodal Białki

Integralnymi częściami Lisiowólki są Jaźwiny i Kolonie Ustrzewskie. Najstarszymi pamiątkami kultury materialnej miejscowości są przydrożne kapliczki i krzyże. Uwagę zwraca drewniany, dwuramienny krzyż stojący w centrum miejscowości. W 1942 r. postawili go mieszkańcy wioski, którzy byli dziesiątkowani przez epidemię tyfusu. Krzyż był miejscem, pod którym bezustannie modlono się. Stoi do dnia dzisiejszego, jednak jest to kopia, gdyż oryginalna konstrukcja nie zdołała oprzeć się próbie czasu. Na krzyżu odczytamy następującą inskrypcję: ODWRÓĆ / KLĘSKĘ // PROSIMY CIĘ PANIE // DNIA / 3-IV- / 1942 / MILE- / -NIUM / 2000 / -X-29-/.

Obok krzyża znajduje się kamienna Grota Maryi Niepokalanej, której uroczyste poświęcenie odbyło się 8 października 2017 r. W jej wnętrzu, u stóp Maryi, położony został kamień z tabliczką. Wyryty na niej napis głosi: Matko Boska / Tobie Powierzamy / Nasze Rodziny / Mieszkańcy Lisiowólki / 7.10.2017 /. W sąsiedztwie groty, na betonowym fundamencie, stoi okazały obelisk. Upamiętnia on zamordowanego w Katyniu Eugeniusza Sokalskiego. Na przymocowanej do kamienia szklanej tabliczce zobaczymy jego zdjęcie, a także sentencję: Mężnie Służył Bogu I Ojczyźnie / Eugeniuszowi Sokalskiemu / NAUCZYCIELOWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISIOWÓLCE / ZAMORDOWANEMU W KATYNIU / I WSZYSTKIM OFIAROM / TRAGICZNYCH CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ /. Odsłonięcie obelisku odbyło się wspólnie z uroczystym poświęceniem sąsiedniej groty. Inicjatorami i ich fundatorami są mieszkańcy Lisiowólki.

Eugeniusz Sokalski urodził się w Łosicach 6 października 1909 r. Był synem Józefa i Aleksandry z Kucewiczów. W 1929 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej, po czym podjął pracę w Szkole Podstawowej w Lisiowólce. W 1931 r. ukończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10. 1 stycznia 1933 r. został mianowany podporucznikiem i przydzielony do 34. Pułku piechoty. Miał żonę Lucynę z Szewczenków oraz córkę Bożenę. Podczas II wojny światowej wywieziony do Katynia, gdzie został bestialsko zamordowany.

Obelisk poświęcony Eugeniuszowi Sokalskiemu znajduje się w miejscu, gdzie niegdyś stał budynek pierwszej szkoły w Lisiowólce. Była to stara, drewniana chata, pierwotnie pełniąca rolę przydrożnej karczmy. Szkoła w tym miejscu funkcjonowała do 1967 r., kiedy to przeniesiono ją nieopodal do nowo wybudowanej siedziby (tzw. tysiąclatki). Poświęcenie groty oraz odsłonięcie obelisku w centrum Lisiowólki zbiegło się z uroczystościami 50-lecia oddania do użytku nowej szkoły .

 

Robert Mazurek