Podsumowanie pierwszego roku kadencji Zarządu Województwa Lubelskiego

W konferencji uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Członkowie Zarządu Województwa Zdzisław Szwed i Sebastian Trojak. Na spotkaniu z mediami zabrakło wicemarszałka Dariusza Stefaniuka, który 13 października br. został wybrany na posła

Podczas konferencji każdy z marszałków podsumował pracę podległych sobie departamentów. Marszałek Jarosław Stawiarski nie krył przede wszystkim zadowolenia ze skutecznego wdrażania funduszy europejskich.

– Groziła nam realna utrata tak zwanej rezerwy w Regionalnym Programie Operacyjnym. Wskaźniki, które powinniśmy osiągnąć na koniec grudnia ubiegłego roku, były bardzo mocno zagrożone. Ostatecznie dzięki przyspieszeniu prac i zaangażowaniu pracowników urzędu, nie straciliśmy 574 milionów złotych dla Lubelszczyzny. – wyjaśnił marszałek Stawiarski.

Przez ostatni rok unijne departamenty ogłosiły 27 konkursów, podpisano 802 umowy z beneficjentami, a Komisja Europejska rozliczyła nam już blisko 34% budżetu RPO z 2,23 mld euro, jakie otrzymaliśmy w tej perspektywie.

„Na plus” marszałek Jarosław Stawiarski zaliczył również fakt, że przez mijający rok nie wzrosło 700-milionowe zadłużenie województwa, spłacono za to już 30 milionów złotych na 2020 rok oraz ograniczono tzw. telepracę. Jeżeli zaś chodzi o to co się nie udało, marszałek wspomniał o rosnącym zadłużeniu szpitali podległych samorządowi województwa lubelskiego, które aktualnie wynosi już 911 milionów złotych.

– Odnośnie służby zdrowia nie podejmowaliśmy nagłych działań, ponieważ jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. – zaznaczył wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski – Musimy najpierw zdiagnozować, gdzie leżą i jakie są przyczyny narastania tego długu.

W tym celu pod koniec lutego zarząd województwa powołał Społeczną Radę ds. Ochrony Zdrowia, w skład której weszli specjaliści nie tylko z Lubelszczyzny.

– Osoby te wsparły nasz program Lubelskiej pełnoprofilowej ochrony zdrowia. Stawiamy na pierwszym miejscu dbałość o pacjenta i jakość wykonywanych usług medycznych. – zapewnił marszałek Wojciechowski.

Z kolei o inwestycjach w drogi wojewódzkie mówił na konferencji członek zarządu Zdzisław Szwed.

– Wydaliśmy w tym roku 400 milionów złotych. Te inwestycje to drogi: Parczew – Lubartów, Nielisz – Sitno czy remont mostu w Puławach. Jednocześnie trwa budowa obwodnicy Stężycy i drogi Włodawa – Wisznice, której stan był pośmiewiskiem w całym regionie. –mówił członek zarządu Zdzisław Szwed.

Jako ostatni głos zabrał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, który ocenił, zmiany w lubelskim rolnictwie.

– Przez ten rok udało się nam m.in. podpisać ponad 330 umów w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w których dofinansowanie unijne wyniosło ponad 143 miliony złotych. Na liście produktów regionalnych mamy już 214 specjałów, co daje nam trzecie miejsce w kraju. Zależy nam na tym, aby pokazywać nowoczesne rolnictwo, które jest oparte na czystym powietrzu i bardzo dobrej glebie. Chcemy promować nasze rolnictwo jako najlepsze w Polsce. – podkreślił członek zarządu Sebastian Trojak.