Będą spore pieniądze na nowe drogi, oświatę i rolnictwo. Sejmik przyjął budżet na nowy rok

– To budżet realistyczny i nastawiony na rozwój. przekonywał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wydatki inwestycyjne wyniosą w przyszłym roku 376,2 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2020 rok to rozbudowa dróg na kwotę 258 mln zł. Kluczowe inwestycje drogowe to m.in. trasa z Biłgoraja do granicy z województwem podkarpackim czy obwodnice Stężycy i Dęblina.

Łącznie będzie to blisko 100 km dróg.

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to ochrona zdrowia czyli budowa i modernizacja szpitali podległych samorządowi w kwocie 20,3 mln zł.

W 2020 roku będą realizowane inwestycje w instytucjach kultury w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, tj. głównie w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Województwo zabezpieczyło wkład własny do projektów w łącznej kwocie 15,3 mln zł.

W większości zaplanowane wydatki inwestycyjne będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i z dotacji budżetu państwa.

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami także na utrzymanie:

• jednostek oświaty – 61,4 mln zł,
• instytucji kultury – 79,3 mln zł,
• wspieranie przedsiębiorczości – 52,8 mln zł,
• rolnictwo – 26,4 mln zł,
• przewozy regionalne – 70,3 mln zł,
• objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. – 22,9 mln zł.

Budżet roku 2020 jest deficytowy i na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 113 mln zł.

Przyszłoroczny budżet jest mniejszy z uwagi na mniejszą pulę środków w kończącej się perspektywie budżetu Unii Europejskiej. W 2020 roku do województwa lubelskiego trafi około 292 mln zł.