Senator Bierecki: największy budżet w historii

– Ten zrównoważony budżet jest jednocześnie budżetem, który zapewnia wzrosty wynagrodzeń, funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także wzrosty emerytur i rent o 6,3% w roku 2020, zakłada też 6-procentowy wzrost płac dl a nauczycieli, gwarantuje również finansowanie wszystkich programów socjalnych, które zostały podjęte przez rząd Prawa i  Sprawiedliwości, a także realizację licznych, też nowych, programów infrastrukturalnych.

Tak więc jest to budżet, który osiąga równowagę nie poprzez cięcia wydatków socjalnych, nie poprzez zaniechanie wydatków na infrastrukturę, ale osiąga równowagę dzięki dobremu gospodarowaniu i zwiększeniu ściągalności podatków, a  także dzięki dobrej koniunkturze, która w dużej części jest efektem także prawidłowo prowadzonej polityki gospodarczej – mówił senator Bierecki. Wśród poprawek wprowadzonych przez większość senacką, którym sprzeciwiali się politycy PiS, senator Bierecki wymienił m.in. odebranie środków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zmniejszenie wydatków na  obronę narodową do poziomu niższego niż wymagany przez NATO oraz zwiększanie obciążeń podatkowych Polaków.

– Te  poprawki mają jeden wspólny mianownik: one zmniejszą bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków w  różnych aspektach, tj. w aspekcie bezpieczeństwa fizycznego, bo  mówimy tutaj o  obronie narodowej, ale także w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego, bo  mówimy tutaj o  poprawkach, które dotyczą kwestii finansowania spłat zadłużenia Skarbu  Państwa – podkreślał senator  PiS. – Wszystko pokazuje pewną filozofię tych poprawek, które były składane. Chodzi o zmniejszanie bezpieczeństwa – dodawał. – Rozumiem, że to wpisuje się w wypowiedzi pani Kidawy-Błońskiej, która mówiła o tym, że nie mamy dbać o Polskę, tylko mamy dbać o Europę i świat. To jest właśnie dowód tej dbałości – podkreślił senator Grzegorz Bierecki.