Jest pomysł rządu na kryzys po epidemii. Tarcza antykryzysowa ma chronić firmy i pracowników

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

– Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ratunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – zaznacza premier Mateusz Morawiecki.

Zwraca też uwagę: – Jako jedni z pierwszych w Europie zaproponowaliśmy tak kompleksowy pakiet odpowiedzi na koronawirusa. Chcemy przekładać nasze działania na gospodarkę i wierzę, że przez lepszą ochronę zdrowia Polacy będą mogli szybciej wrócić do pracy i czuć się bezpieczni.
– Polska zrobi wszystko, żeby pomóc pracownikom i pracodawcom i nie zawahamy się użyć naszego budżetu, żeby państwo przetrwało tę epidemię w najlepszy możliwy sposób – deklaruje szef rządu.

A minister Jadwiga Emilewicz podkreśla: – W tym nieoczekiwanym, niezwykle trudnym dla nas momencie, możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań i zrobimy wszystko, aby wyhamować wirusa. Jednocześnie zrobimy wszystko, aby nie wyhamować polskiej gospodarki. Służyć temu będzie Tarcza Antykryzysowa – nasze lekarstwo dla polskich przedsiębiorców na obecną sytuację. Bo zdrowie polskich firm to bezpieczeństwo dla pracowników i ich rodzin. Całkowitą wartość Pakietu szacujemy na 212 mld zł, czyli blisko 10% PKB.

Jak dodaje: – Od kilku tygodni jesteśmy w stałym kontakcie z każdą branżą, pakiet dotyczy każdego przedsiębiorcy i pracownika, bez względu na to, jak dużą działalność prowadzi.

– Przykładowo dla firm z branży turystycznej, touroperatorów, którzy nie mogą teraz organizować wycieczek dla szkół, wydłużymy do 180 dni możliwość zwrotów za niezrealizowane przedsięwzięcia. Dziś jest to maksymalnie 14 dni. Chcemy, aby firmy turystyczne były gotowe do wznowienia działalności, kiedy kryzys się skończy, to szansa na przetrwanie tego trudnego czasu – wskazuje szefowa MR.

I zaznacza: – Bez względu na wielkość i formę prowadzonej działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca będzie mógł przesunąć w czasie należności publiczno-prawne (PIT, CIT, VAT, ZUS) bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

– Gdy natomiast ten zły czas minie, trzeba będzie przywrócić naszą gospodarkę na tory stabilnego wzrostu, na których udało nam się ją utrzymywać w ostatnich latach. Na rzecz tego działać będzie m.in jeden z elementów Tarczy Antykryzysowej – Program Inwestycji Publicznych, na który przewidujemy 30 mld zł – konkluduje szefowa MR.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
Przesunięcie płatności za media.
Ochrona konsumentów.
Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:

Wypłata świadczenia gwarantowanego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
Wakacje kredytowe
Opieka żłobkowa
Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
Przesunięcie płatności za media
Jeśli jest twórcą – Wsparcie finansowe twórców i artystów
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Mała firma, np. restauracja:

Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
Możliwość świadczenia usług na dowóz
Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
Wakacje kredytowe
Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
Przesunięcie płatności za media
Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat

Średnia firma, np. palarnia kawy:

Współfinansowanie przez państwo postojowego
Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
Przesunięcie płatności za media
Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Firma transportowa:

Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
Przesunięcie płatności za media
Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
Wakacje kredytowe
Wakacje od obowiązków administracyjnych
Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
Finansowanie postojowego
Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Firma turystyczna:

Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
Przesunięcie płatności za media
Wakacje kredytowe
Wakacje od obowiązków administracyjnych
Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
Finansowanie postojowego
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Duża firma, np. producent mebli:

Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:
Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy
Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
Uelastycznienie przepisów rynku pracy
Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.